Положення про конкурс іміджевого відео остаточно відредаговано, внесені зміни та уточнення щодо теми та сюжету самого відео.
https://www.kult.km.ua/uploads/files/2018/PROMISTO_new.pdf
Завдання для кожного учасника - через призму власних переживань, емоцій та почуттів розповісти про Хмельницький. 
Переможці визначаються професійним журі та мешканцями міста. Головний приз - гонорар в сумі 15 тис. грн та контракт з управлінням культури на відеозйомку масштабних заходів згідно з планом на 2019 рік.
Подати заявку на участь: https://goo.gl/forms/PSOtXJuFafnJsyZu1

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого конкурсу
інформаційно-промоційного відео «PROMISTO»
І. Загальні положення
1.1. Положення про відкритий конкурс інформаційно-промоційного відео
«PROMISTO» (далі – Положення) визначає порядок проведення та встановлює
єдині вимоги щодо визначення кращого інформаційно-промоційного відео про
місто Хмельницький (далі – Відеоролик).
1.2. Відеоролик може використовуватися для показу як на телевізійних каналах,
так і в мережі Інтернет.
ІІ. Мета та завдання Конкурсу
2.1. Метою Відкритого конкурсу інформаційно-промоційного відео
«PROMISTO» (далі – Конкурс) є формування привабливого позитивного
образу міста Хмельницького як серед його жителів, так і за межами міста та
країни засобами медійного мистецтва.
2.2. Завданнями Конкурсу є:
1) створення нового інформаційно-промоційного відео про місто
Хмельницький та залучення широкого кола учасників Конкурсу;
2) демонстрація традицій, історичної спадщини, сьогодення та
можливостей міста Хмельницького засобами сучасного медійного мистецтва;
3) пошук оригінальних ідей та виявлення творчих колективів, студій та
окремих художників, сприяння просуванню їх творчих ініціатив;
4) привернення уваги засобів масової інформації, громадськості та
професіоналів до інновацій у сфері відео-мистецтва;
5) поширення інформації про місто на теренах України та за її межами.
ІІІ. Засновник, організатори та організаційний комітет Конкурсу
3.1. Засновником Конкурсу є управління культури і туризму Хмельницької
міської ради.
3.2. Організаторами Конкурсу є:
1) управління культури і туризму Хмельницької міської ради;
2) міське комунальне підприємство – кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка.
3.3. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний
комітет, далі – Оргкомітет.
3.4. Оргкомітет здійснює весь необхідний обсяг роботи з підготовки,
організації та проведення Конкурсу:
- формує персональний склад журі Конкурсу, далі – Журі;
- проводить збір робіт на Конкурс;
- забезпечує належну роботу Журі;
- висвітлює хід проведення Конкурсу та його підсумки у засобах
масової інформації та мережі Інтернет;
- організовує церемонію нагородження переможців.
ІV. Умови проведення Конкурсу
4.1. У Конкурсі можуть брати участь всі громадяни України, незалежно від
місця проживання чи сфери занять, студії чи компанії, творчі колективи що
спеціалізуються на створенні відеопродукції.
4.2. Участь у Конкурсі безкоштовна.
4.3. Оргкомітет розміщує оголошення про початок Конкурсу, Положення
про Конкурс та бланк заявки для участі в Конкурсі на офіційному сайті
управління культури і туризму Хмельницької міської ради: https://kult.km.ua.
4.4. Кожен учасник завантажує на YouTube свій(ї) Відеоролик(и) з
доступом лише за посиланням і заповнює анкету-заявку на участь у конкурсі:
https://goo.gl/forms/PSOtXJuFafnJsyZu1
4.5. Кожен учасник може подати не більше двох робіт.
4.6. Оргкомітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження,
втрату чи пошкодження заяви на участь. Відеоролики, які надійдуть
несвоєчасно, не відповідатимуть умовам Конкурсу, до участі у Конкурсі не
допускаються.
4.7. Відеоролики, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.
4.8. Конкурс проводиться у наступні етапи:
І – прийом заяв та Відеороликів до 27 серпня 2018 року;
ІІ – онлайн-голосування та оцінка Відеороликів Журі протягом 15 днів;
ІІІ – визначення переможців відповідно до п.7.2 Положення;
IV – нагородження переможців та презентація Відеороликів на День міста.
4.9. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду учасників
з Положенням.
V. Вимоги до Відеороликів
5.1. Усі Відеоролики, які подаються на Конкурс, мають бути відзнятими
та виготовленими протягом 2018 року, оригінальними й вільними від прав
третьої сторони. Організатори Конкурсу не несуть ніяких зобов’язань щодо
будь-яких прав третьої сторони.
5.2 Відеоролики мають мати оригінальну ідею, цілісний динамічний
сюжет, містити елементи візуальної ідентифікації міста, викликати почуття
любові до Хмельницького та поваги до його історії, культури, традицій.
За бажанням до Відеоролика можуть бути додані авторські пояснення
щодо ідеї (текстовий опис).
5.3. Відеоролик повинен відповідати нормам моралі та етики.
5.4. Не допускаються до участі у Конкурсі та не приймаються
Відеоролики, які:
1) мають комерційний характер;
2) містять елементи еротичного, порнографічного, сексуального
характеру, расової, майнової, релігійної та будь-якої іншої дискримінації,
елементи жорстокості, насилля;
3) містять елементи символіки, гасла будь-якої політичної партії;
4) відтворюють процес вживання алкогольних напоїв, наркотичних чи
психотропних засобів, паління цигарок;
5) які порушують законодавство України.
VІ. Технічні вимоги та параметри Відеоролика
6.1. Відеоролик завантажується на YouTube з доступом лише за
посиланням, посилання вказується в анкеті-заявці.
6.2. Відеоролик має формат MP4 з розширенням не менше
1280*720 (720р).
6.3. Тривалість Відеоролика – від 30 секунд до 4 хвилин.
6.4. Назва Відеоролика (імена файлів) повинна містити прізвище автора
англійською мовою та номер варіанту (якщо від одного автора подано дві
роботи).
VII. Склад Журі та порядок його роботи
7.1. Для визначення переможця Конкурсу Засновник формує Журі, до
складу якого входять діячі у сфері культури та мистецтва – художники,
журналісти, режисери, фотомитці, дизайнери, представники органів міської
влади.
7.2. Роботи конкурсантів оцінюються за 100 бальною шкалою.
Відеоролики, які набрали найбільшу кількість голосів в онлайн-голосуванні,
отримують відповідно 30, 20 та 10 балів відповідно.
Журі переглядає роботи та проводить оцінку робіт за системою балів від
1 до 70.
Сумарна максимальна оцінка за Відеоролик складає 100 балів.
7.3. За результатами оцінювання Відеороликів, поданих на Конкурс, Журі
може прийняти рішення про:
1) присудження всіх призових місць та премій, що визначені умовами
Конкурсу;
2) присудження окремих призових місць та нагород;
3) відмову у присудженні призових місць, якщо жодна з робіт, поданих на
Конкурс, не відповідає його вимогам;
4) присудження заохочувального призу.
7.4. Підсумки Конкурсу (Рішення Журі) оформлюється протоколом, який
підписується всіма членами Журі.
7.5. Рішення Журі є остаточним і перегляду не підлягає.
VIІІ. Нагородження переможця Конкурсу
8.1. Оголошення результатів Конкурсу оприлюднюються на офіційних
сайтах Хмельницької міської ради та Управління культури і туризму, у засобах
масової інформації.
8.2.Переможцем Конкурсу є особа (колектив), яка набрала найбільшу
сумарну кількість балів в онлайн-голосуванні та за рішенням Журі.
8.3. Переможець нагороджується дипломом та винагородою у вигляді
грошової премії.
Винагороди розподіляються між призовими місцями наступним чином:
1 місце – 15000 грн.
2 місце – 12000 грн.
3 місце – 10000 грн.
8.4. За колективної участі винагорода (грошова премія) виплачується одна
на весь колектив.
8.5 Для отримання винагороди (грошової премії) переможець має
відкрити рахунок у банківській установі за місцем проведення Конкурсу та
повідомити про це Організатора.
8.6. Автор Відеоролика, який набрав найбільшу кількість голосів в
онлайн-голосуванні, згідно з рішенням Оргкомітету отримує приз глядацьких
симпатій.
8.7. Офіційне нагородження переможців Конкурсу проходить в рамках
святкування Дня міста.
ІХ. Авторські права
9.1. Переможці Конкурсу зобов'язані укласти з управлінням культури і
туризму Хмельницької міської ради договір про передачу майнових авторських
та суміжних прав на Відеоролик.
9.2. У разі, якщо переможець Конкурсу протягом 5 днів з моменту
оголошення результатів Конкурсу відмовляється укласти договір про передачу
майнових авторських та суміжних прав на свій Відеоролик, Журі визначає
переможцем наступного за кількістю голосів.
9.3. Оргкомітет гарантує не використовувати та не передавати третім
особам відеоматеріали, які були представлені на Конкурс, але не стали
переможцями, без дозволу авторів.
9.4. Оргкомітет не несе ніяких зобов'язань щодо будь-яких прав третьої
сторони.