до 95-річчя від дня
           народження В.Малика