Орієнтовні напрями роботи конференції:
- світоглядні, віросповідні та ідеологічні трансформації крізь призму сучасного соціогуманітарного дискурсу;
- суспільна модернізація у світлі культурних перетворень та освітніх пріоритетів;
- громадянське суспільство в динаміці політичних, релігійних та культуротворчих процесів сучасності;
- ціннісні орієнтації особистості та проблема ідентичності в умовах глобальності;
- міжпарадигмальний характер моделей взаємозв’язку суспільства, держави та церкви.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Заявку на участь у конференції разом із тезами доповіді або статтею просимо надіслати до 20 травня 2016 р. електронною поштою: [email protected]

Форма заявки та вимоги до оформлення тез і статей додаються. Заявку та тези прохання надсилати окремими файлами із зазначенням прізвища учасника у назві файлів (наприклад, skovoroda_tezy; skovoroda_zayavka).
Оплату за участь у конференції потрібно здійснити до 20 червня 2016 р. Реквізити для оплати розміщені на сайті конференції, а також будуть надіслані учасникам додатково.
Прохання здійснювати оплату лише після отримання підтвердження від оргкомітету про включення Вашої заявки до програми конференції!

Організаційний внесок за участь у конференції (2 дні) складає:
- для очної форми участі – 350 грн. (включає друковану програму конференції, сертифікат учасника, збірник матеріалів конференції, каву-брейк, вечерю, проїзд до історико-культурного заповідника "Межибіж", екскурсійну програму Межибізьким замком, участь у круглому столі, фуршетний стіл). Для учасників з інших країн вартість участі у конференції – 40 Євро.
- для заочної форми участі – 120 грн. (включає друковану програму конференції та збірник матеріалів конференції, поштове пересилання). Для учасників з інших країн вартість заочної участі – 15 Євро.
Примітка. Усі інші витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає. Оргкомітет надає організаційну підтримку у поселенні учасників в готелях міста Хмельницького. Інформація щодо можливих варіантів проживання буде надіслана учасникам додатково.

Публікація матеріалів конференції передбачається у вигляді тез доповідей у збірнику наукових праць конференції та статей у міжнародному часописі, який включено до переліку фахових видань МОН України з соціологічних, філософських та історичних наук. У часописі також заплановано рубрику, до якої увійдуть матеріали аспірантів, здобувачів та магістрантів. Статті до часопису рецензуються редколегією. Вимоги до оформлення статей додаються.
Публікація у фаховому виданні оплачується додатково з розрахунку 40 грн. за одну сторінку тексту + 20 грн. за пересилання поштою (за потреби). Оплата проводиться після прийняття матеріалів до друку.

Увага! Видання збірника матеріалів конференції планується до початку конференції. Видання фахового часопису – протягом двох місяців після проведення конференції.

Орієнтовна програма конференції:
1-й день (9 вересня) – пленарне та секційні засідання в приміщенні Хмельницького національного університету, кава-брейк, вечеря.
2-й день (10 вересня) – виїзне засідання круглого столу на території історико-культурного заповідника «Межибіж», у тому числі екскурсія Межибізьким замком та фуршетний стіл.

Тема круглого столу 10 вересня 2016 р.: «Нові форми взаємовідносин держави і церкви у контексті розбудови громадянського суспільства в Україні».
Запрошуємо до участі в круглому столі науковців, експертів, представників громадських та релігійних організацій, державних установ.


Будь-яку додаткову інформацію можна отримати, надіславши електронного листа організаційному комітету на e-mail: kh[email protected] та за номерами телефонів координаторів конференції:
Мудраков Віталій Вікторович, моб. тел. 099 9433111.
Ювсечко Ярослав Володимирович, моб. тел. 063 7556383; 098 5944843.
Заславська Ольга Олександрівна, моб. тел. 098 1506385.

ДЕТАЛІ ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://drive.google.com/file/d/0B9d5YtQ1vos_ZkRwUXVzR0stalk/view?usp=sharing