Участь беруть:

Кирило Стеценко (скрипка)

Наталя Строчан (фортеп'яно)

У програмі:

твори І. Хандошка, А. Галенковського, М. Лисенка, К. Стеценка,

М. Скорульського, В. Кирейка, козацькі та гайдуцькі танці