Навколишнє середовище безперервно впливає на людину і, часом, не найсприятливішим чином. Стан навколишнього середовища володіє певними характеристиками, які справляють безпосередній вплив на самопочуття і здоров'я людини. На людей чинять вплив кліматична зона проживання, погодні умови, властивості атмосфери, кількість сонячних днів у році, якість споживаної води і ще безліч зовнішніх чинників. Але, при цьому, середній міський житель до 80 % свого часу проводить в приміщеннях, середовище в яких різко відрізняється від кліматичних умов даного регіону.

Будь замкнутий простір – квартира, службовий офіс, студентська аудиторія, спортзал і т. д. володіє набором характеристик, об'єднаних одним поняттям – мікроклімат приміщення. Втім, це випливає з самого терміна «мікроклімат», в якому приставка «мікро», на відміну від клімату, передбачає обмежений обсяг. Досягти оптимальних показників температури, вологості в приміщенні допомагають системи кондиціонування, які можна замовити на http://yarta.com.ua/systemy_kondytsiyuvannya.html.

І, якщо вуличні умови визначаються географічною широтою, розою вітрів, віддаленістю від морського узбережжя, тобто кліматичними умовами місця проживання, на які людина не в змозі впливати, то мікроклімат в приміщенні створюється з волі людини. Дійсно, незалежно від того, де знаходиться місто, за полярним колом або на чорноморському узбережжі, при зниженні температури зовнішнього повітря завжди є можливість створити у квартирі або офісі комфортну температуру, а при підвищеній вологості і задусі є можливість провітрити приміщення.

До показників мікроклімату так само слід віднести хімічний склад повітря, насиченість повітря механічними частинками (пилом), наявність джерел випромінювання, освітленість в приміщенні, рівень шуму, біологічні або хімічні забруднення повітря і ще безліч супутніх факторів. Сукупність таких факторів називається параметрами мікроклімату. У певному сенсі можна говорити про мікрокліматі на вулицях великого міста. Велика концентрація автомобілів і промислових об'єктів, активна господарська діяльність та цілодобове освітлення створюють умови, що різко відрізняються від природних. Наприклад, в опалювальний сезон середня температура в центрі великого міста на 2-3оС вища, ніж за містом. При цьому змінюється напрямок та швидкість вітру, який починає дути від галузі з більш високою температурою (центр міста) до його околиць. Навіть лісова галявина володіє своїм мікрокліматом. Але при цьому відмінності від хащі лісу або відкритого простору малі і не піддаються регулюванню.