• Головна
  • Нацбанк ввів єдині вимоги для інкасаторів
18:03, 8 квітня 2017 р.

Нацбанк ввів єдині вимоги для інкасаторів

Національний банк України вводить єдині вимоги по інкасації коштів і валютних цінностей.

Як повідомили в прес-службі Нацбанку, правління Національного банку України 31 березня 2017 року ухвалило постанову №29 «Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні» (далі - постанова №29).

Прийняття постанови обумовлено необхідністю уточнення вимог по організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а також створення оновленого регуляторного акту, норми якого будуть поширюватися на банки і юридичні особи, які надають банкам послуги з інкасації на підставі відповідної ліцензії Національного банку України.

Встановлення єдиних вимог до порядку організації та здійснення інкасації коштів та перевезення цінностей банків як підрозділам інкасації банків, так і підрозділам інкасації юридичних осіб, сприятиме впровадженню прозорої діяльності на ринку надання банкам послуг з інкасації.

Зокрема, постановою №29 передбачається:

  • встановити для підрозділів інкасації банків та юридичних осіб, які отримали від НБУ відповідну ліцензію, єдині вимоги і єдиний порядок здійснення діяльності на ринку надання банкам послуг з інкасації;
  • уточнити вимоги про наявність ділової репутації керівника підрозділу інкасації банку;
  • дозволити використовувати банкам не тільки власний оперативний автотранспорт, але і орендований (з терміном оренди не менше одного року) або придбаний в фінансовий лізинг, як це було встановлено для юридичних осіб; 
  • скоротити кількість супроводжуючих документів для придбання оперативного автотранспорту; 
  • встановити граничний термін експлуатації панцерованого автотранспорту 1, 2 класу захисту по ГОСТ 3975-2000 до 1 січня 2020 року;
  • врегулювати обсяги цінностей, які інкасуються і перевозяться в зв'язку з ростом рівня мінімальної заробітної плати;
  • врегулювати інші питання, пов'язані з удосконаленням організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

Відзначимо, що норми постанови 29 попередньо обговорювалися з представниками банківського середовища. Їх реалізація, зокрема, сприятиме поліпшенню фінансового клімату для банків, оскільки це дозволить здійснювати експлуатацію оперативних панцерованних автомобілів 1,2 класу захисту по ГОСТ 3975-2000 до 2020 року, що важливо для банків в умовах економічної кризи.

Цей оновлений документ прийнятий на заміну Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення цінностей в банківських установах в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 року №45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 3 березня 2007 року за №181 / 13448.

Национальный банк Украины вводит единые требования по инкассации средств и валютных ценностей.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, правление Национального банка Украины 31 марта 2017 года приняло постановление №29 «Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине» (далее — постановление №29).

Принятие постановления обусловлено необходимостью уточнения требований по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей, а также создания обновленного регуляторного акта, нормы которого будут распространяться на банки и юридические лица, предоставляющие банкам услуги по инкассации на основании соответствующей лицензии Национального банка Украины.

Установление единых требований к порядку организации и осуществлению инкассации средств и перевозки ценностей банков как подразделениям инкассации банков, так и подразделениям инкассации юридических лиц, будет способствовать внедрению прозрачной деятельности на рынке предоставления банкам услуг по инкассации.

В частности, постановлением №29 предусматривается:
 
- установить для подразделений инкассации банков и юридических лиц, получивших от НБУ соответствующую лицензию, единые требования и единый порядок осуществления деятельности на рынке предоставления банкам услуг по инкассации;

- уточнить требования о наличии деловой репутации руководителя подразделения инкассации банка;
 
- разрешить использовать банкам не только собственный оперативный автотранспорт, но и арендованный (со сроком аренды не менее одного года) или приобретенный в финансовый лизинг, как это было установлено для юридических лиц;
 
- сократить количество сопровождающих документов для приобретения оперативного автотранспорта;
 
- установить предельный срок эксплуатации панцерованого автотранспорта 1, 2 класса защиты по ГОСТ 3975-2000 до 1 января 2020 года;
 
- урегулировать объемы ценностей, которые инкассируются и перевозятся в связи с ростом уровня минимальной заработной платы;
 
- урегулировать другие вопросы, связанные с совершенствованием организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей.
 
Отметим, что нормы постановления 29 предварительно обсуждались с представителями банковской среды. Их реализация, в частности, будет способствовать улучшению финансового климата для банков, поскольку это позволит осуществлять эксплуатацию оперативных панцерованных автомобилей 1,2 класса защиты по ГОСТ 3975-2000 до 2020 года, что важно для банков в условиях экономического кризиса.

Этот обновленный документ принят на замену Инструкции по организации инкассации средств и перевозки ценностей в банковских учреждениях в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 14 февраля 2007 года №45, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 3 марта 2007 года под №181/13448.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#інкасатори #правила #оновлення
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Оголошення
live comments feed...