Триває прийом документів на здобуття міських премій, які вручатимуть на День міста

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради оголошує прийом документів на здобуття міської премії імені Богдана Хмельницького у 2017 році та міської премії імені Михайла Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень у 2017 році, який триватиме до 01.08.2017 року (Положення про премії додаються).

ПОЛОЖЕННЯ

про міську премію імені Богдана Хмельницького
(затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради 
від 26.02.2015р. №118)

  Богдан (Зіновій) Хмельницький – видатний державний діяч, воїн і дипломат, один із найосвіченіших людей свого часу належить до плеяди найвидатніших постатей в історії нашої держави. Саме в особі Б. Хмельницького український народ дістав такого велетня духу, який ясно розумів історичну обстановку і бачив мету своєї діяльності в інтересах народу. І саме на народні маси, козацькі низи опирався він у здійсненні великої мети – визволення українського народу від поневолення. Засновник української держави – він став першим організатором адміністративного управління в Україні. Визнанням непересічної ролі Богдана Хмельницького у визвольній  боротьбі українського народу, зокрема на Подільській землі, увічненням імені славетного українця стало перейменування у 1954 році міста Проскурова у Хмельницький та запровадження міської премії імені Богдана Хмельницького.

1. Міська премія імені Богдана Хмельницького (далі – премія) присуджується жителям міста Хмельницького, а також трудовим і творчим колективам, громадським організаціям у шести номінаціях:
у галузі літературної діяльності, популяризації української мови:
-
 за вагомі літературні видання;
- популяризацію української мови та літератури;
у галузі журналістики:
за високу професійну майстерність;
- вагомі здобутки у медіа – сфері;
у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва:
- за високу професійну майстерність;
- активну виставкову діяльність;
- вагомі здобутки у розвитку та популяризації образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
у галузі музичного мистецтва та фольклору:
- за високу професійну майстерність;
- активну концертну діяльність;
-  популяризацію українського національного музичного мистецтва, дослідження фольклору;
у галузі хореографії:
- за високу виконавську майстерність;
- вагомі здобутки у розвитку та популяризації хореографічного мистецтва.
у галузі режисури і театрального мистецтва:
- за високу професійну та виконавську майстерність;
- вагомі творчі здобутки у режисурі та постановці культурно-мистецьких проектів. 

2. Для організації роботи з розгляду документів на кандидатів на здобуття премії утворюється рада з визначення кандидатів на відзначення міською премією імені Богдана Хмельницького (далі – рада), яку очолює заступник міського голови. До складу ради входять керівники галузевих управлінь міської ради, діячі культури і мистецтва, керівники провідних мистецьких колективів та голови організацій творчих спілок України. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає подання про присудження премії у кожній номінації; 
- проводить відбір кандидатур на здобуття премії у кожній номінації;
- має право збільшувати в окремих випадках кількість лауреатів в одній із номінацій за рахунок інших, але в межах загальної кількості номінацій;
- щороку готує та до 1 вересня вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо кандидатів на здобуття премії.

4. Основною формою роботи ради є засідання. Засідання ради проводить її голова або за дорученням голови ради – його заступник. Рішення ради про висунення кандидатів на здобуття премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів присутніх членів ради та фіксується у протоколі засідання ради. У разі,  якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос голови ради є вирішальним.

5. Організаційне забезпечення роботи ради здійснює управління культури і туризму міської ради.      

6. Кандидатури на здобуття премії висуваються установами  та організаціями всіх форм власності, творчими колективами, громадськими організаціями, культурологічними товариствами, об’єднаннями громадян, які щорічно до 1 серпня подають управлінню культури і туризму міської ради такі документи:
- характеристику кандидата на здобуття премії, у якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат (у разі висунення колективу – відомості про досягнення колективу) за підписом керівника, скріпленим печаткою;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ( у разі висунення колективу – копію зазначеної довідки керівника колективу);
- копію паспорта (у разі висунення колективу – копію паспорта керівника колективу).

7. Премія присуджується рішенням виконавчого комітету міської ради на основі протоколу ради про визначення кандидатів, що є підставою для здійснення виплат відповідних сум лауреатам. Особам (колективам), яким присуджена премія, виплачується грошова винагорода у розмірі 2000 (дві тисячі) грн. у кожній номінації з врученням диплома та нагрудного знака лауреата.

8. Повторно премія може присуджуватися за нові визначні досягнення у номінаціях, але не раніше, ніж через три роки після попереднього присудження.

9. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених управлінню культури і туризму міської ради в міському бюджеті.

10. Диплом, нагрудний знак лауреата та грошова винагорода вручається міським головою або за його дорученням заступником міського голови під час святкування Дня міста.

ПОЛОЖЕННЯ

про міську премію імені Михайла Якимовича Орловського

у галузі історико-краєзнавчих досліджень

(затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 24.05.2007р.№ 557, із змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.02.2015р. №119)

Михайло Якимович Орловський (30.09.1807–21.10.1887р.р.) – відомий український просвітитель, історик та етнограф ХІХ століття, започаткував в українській історіографії та поділлєзнавстві вивчення історії міст, сіл і містечок краю, розглядаючи історію рідного Поділля, як невід’ємну частку історії всієї України. Його ґрунтовні праці й досі мають важливе наукове значення для написання історії міст і сіл Хмельниччини  у сучасному вимірі і є бібліографічним раритетом. Як етнограф М.Я.Орловський зібрав безцінну колекцію кращих зразків подільського фольклору: казок, приказок та прислів’їв, гаївок та щедрівок, народних пісень про Устима Кармелюка. Вшануванням пам’яті одного з фундаторів подільського краєзнавства і першого українського дослідника  історії міста Плоскирова (Проскурова) Михайла Якимовича Орловського є заснування міської премії його імені у галузі історико-краєзнавчих досліджень.

1. Хмельницька міська премія імені Михайла Якимовича Орловського (далі – премія) присуджується один раз на рік, починаючи з 2007 року, особі або особам, які відзначилися у галузі історико-краєзнавчих досліджень, зробили вагомий внесок у вивчення та дослідження історії міста Хмельницького, охорону та популяризацію пам’яток історії і культури. 

2. Для організації роботи з розгляду документів на кандидатів на здобуття премії утворюється рада з визначення кандидатів на відзначення міською премією імені Михайла Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень (далі – рада), яку очолює заступник міського голови.

До складу ради входять керівники галузевих управлінь міської ради, депутати міської ради, відомі історики та краєзнавці міста. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає подання про присудження премії;
- проводить відбір кандидатур на здобуття премії;
- щороку готує та до 1 вересня вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо кандидата на здобуття премії.

4. Основною формою роботи ради є засідання. Засідання ради проводить її голова або за дорученням голови ради - його заступник. Рішення ради про висунення кандидата на здобуття премії приймається закритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів ради та фіксується у протоколі засідання ради.

5. Організаційне забезпечення роботи ради здійснює управління культури і туризму міської ради.

6. Кандидатури на здобуття премії висуваються установами  та організаціями всіх форм власності, краєзнавчими товариствами, вченими радами, громадськими організаціями,  об’єднаннями громадян, які щорічно до 1 серпня подають управлінню культури і туризму міської ради такі документи:
- характеристику кандидата на здобуття премії, у якій висвітлюються його досягнення (у разі висунення колективу – відомості про досягнення колективу) за підписом керівника, скріпленим печаткою;
- список наукових праць з представленням найбільш відомих книг, статей, рукописів тощо, рецензії на праці;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ( у разі висунення колективу – копію зазначеної довідки керівника колективу);
- копію паспорта (у разі висунення колективу – копію паспорта керівника колективу).

7.Премія присуджується рішенням виконавчого комітету міської ради на основі протоколу ради про визначення кандидатів, що є підставою для здійснення виплат відповідної суми лауреату. Особі (керівнику колективу), якій присуджена премія, виплачується грошова винагорода у розмірі 2000 (дві  тисячі) гривень, а також вручається диплом лауреата.

8. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених управлінню культури і туризму міської ради в міському бюджеті.

9. Лауреат премії імені Михайла Якимовича Орловського у галузі історико –краєзнавчих досліджень обирається почесним членом Хмельницького міського відділу Центру досліджень історії Поділля Інституту історії України НАН України або інших наукових та історико-краєзнавчих товариств, має право входити до складу редколегій історико-краєзнавчих видань, які готуються в місті.

10. Диплом лауреата вручається міським головою або за його дорученням заступником міського голови під час святкування Дня міста.

Хмельницька міська рада
прийом документів премії
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
20-річного молодика працівники кримінальної поліції затримали одразу ж після того, як він здав викрадену золоту каблучку у ломбард і прямував на автовокзал, щоб покинути місто. 16 серпня близько 11.48 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомий молодик по проспекту Грушевського в Кам’янці-Подільському пограбував ювелірний магазин. Як з’ясували поліцейські, що виїхали на місце події, зловмисник під приводом купівлі попросив приміряти золоту чо...
Екологія
Річку Південний Буг почали розчищати ще минулого року. Всього заплановано розширити гирло на понад семи кілометрах. В управлінні житлово-комунального господарства кажуть, такі роботи допоможуть покращити стан водойми, тому їх необхідно виконати якнайшвидше, пише ТВ7+. Додають, наразі працюють над виготовленням проектної документації, а, тому, техніка не працює. Автор: Минулого року робітникивзялися за розчистку на Південному Бузі. Там розширили гирло та ви...
Суспільство
Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради 13 серпня оголосило тендер на проведення капітального ремонту зони відпочинку навколо водойми в мікрорайоні Озерна очікуваною варістю 7,43 млн грн. Про це повідомляється у системі “Прозорро”, пише НГП. Протягом 2019-2020 років мають з’явитися пішохідні доріжки навколо озера, освітлення, лавки, урни. Також проведуть озеленення території, висадивши дерева і кущі. Проведення аукціону відбу...
Кримінал
Від початку року на території обслуговування УПП в Хмельницькій області сталося 1094 дорожньо-транспортних пригоди, з яких 168—з потерпілими. На фото нижче, ви бачите наслідки порушення Правил дорожнього руху. В більшості випадків механічні пошкодження отримали лише транспортні засоби. Але автомобілі — це лише метал, у порівнянні з вашим безцінним життям та здоров’ям.Згідно статистики, у порівнянні з 2018 роком, кількість ДТП без потерпілих зменшилась на 2...
Пригоди
16 серпня о 16:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Вахнівці Кам’янець-Подільського району на Хмельниччині зламався моторний човен з відпочивальниками, які не в змозі самостійно дістатись берега. Надзвичайники водолазно-рятувального відділення Аварійно-рятувального загону спецпризначення на моторному човні оперативно надали допомогу, доправивши постраждалих разом із плавзасобом на берег. Служба порятунку Хмельниччини зак...
Суспільство
Щороку в третю суботу серпня у світі відзначають Всесвітній день безпритульних тварин. Цього року ця подія припадає на 17 серпня.  Дата з’явилась в календарі на початку 1990-х на підтримку ініціатив волонтерських організацій із захисту домашніх тварин, які залишилися без нагляду. Ця дата вважається не святом, а приводом звернутися до проблеми безпритульних тварин, донести максимальній кількості людей інформацію про їх трагічну долю. Сумна статистика стверд...
Кримінал
Заступник командира взводу  роти «ТОР» управління патрульної поліції в Хмельницькій області спільно з інспектором роти №3 УПП, перебуваючи поза службою, затримали 28-річного зловмисника, який намагався пограбувати ТОРівця. Подія мала місце 15 серпня близько 22.00 у багатоповерхівці по вулиці Прибузькій в обласному центрі. Заступник командира взводу роти «ТОР» ввечері повертався додому у цивільному одязі і уже відчинив двері до квартири, коли на нього ззаду...
Суспільство
Рекордну спеку скоротив арктичний і антарктичний морський лід до історичних мінімумів. У липні 2019 рік велика частина нашої планети була дуже гарячим, температура злетіла до нових висот. У підсумку цей місяць став найспекотнішим за всю історію спостережень учених. Рекордну спеку також скоротив арктичний і антарктичний морський лід до історичних мінімумів. Про це сказано у звіті Національного управління океанічних і атмосферних досліджень. Середня глобальн...
Суспільство
Адміністрація комунального підприємства по зеленому будівництву і благоустрою міста сподівається на розуміння і просить вибачити за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних робіт. 19 серпня, з 8.00 до 17.00, комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста виконуватиме роботи по обрізуванню аварійного гілля вздовж тролейбусної лінії на вулиці Кам’янецькій (від вулиці Пушкіна до вулиці Подільської). До теми: На Старокостянт...