Триває прийом документів на здобуття міських премій, які вручатимуть на День міста

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради оголошує прийом документів на здобуття міської премії імені Богдана Хмельницького у 2017 році та міської премії імені Михайла Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень у 2017 році, який триватиме до 01.08.2017 року (Положення про премії додаються).

ПОЛОЖЕННЯ

про міську премію імені Богдана Хмельницького
(затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради 
від 26.02.2015р. №118)

  Богдан (Зіновій) Хмельницький – видатний державний діяч, воїн і дипломат, один із найосвіченіших людей свого часу належить до плеяди найвидатніших постатей в історії нашої держави. Саме в особі Б. Хмельницького український народ дістав такого велетня духу, який ясно розумів історичну обстановку і бачив мету своєї діяльності в інтересах народу. І саме на народні маси, козацькі низи опирався він у здійсненні великої мети – визволення українського народу від поневолення. Засновник української держави – він став першим організатором адміністративного управління в Україні. Визнанням непересічної ролі Богдана Хмельницького у визвольній  боротьбі українського народу, зокрема на Подільській землі, увічненням імені славетного українця стало перейменування у 1954 році міста Проскурова у Хмельницький та запровадження міської премії імені Богдана Хмельницького.

1. Міська премія імені Богдана Хмельницького (далі – премія) присуджується жителям міста Хмельницького, а також трудовим і творчим колективам, громадським організаціям у шести номінаціях:
у галузі літературної діяльності, популяризації української мови:
-
 за вагомі літературні видання;
- популяризацію української мови та літератури;
у галузі журналістики:
за високу професійну майстерність;
- вагомі здобутки у медіа – сфері;
у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва:
- за високу професійну майстерність;
- активну виставкову діяльність;
- вагомі здобутки у розвитку та популяризації образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;
у галузі музичного мистецтва та фольклору:
- за високу професійну майстерність;
- активну концертну діяльність;
-  популяризацію українського національного музичного мистецтва, дослідження фольклору;
у галузі хореографії:
- за високу виконавську майстерність;
- вагомі здобутки у розвитку та популяризації хореографічного мистецтва.
у галузі режисури і театрального мистецтва:
- за високу професійну та виконавську майстерність;
- вагомі творчі здобутки у режисурі та постановці культурно-мистецьких проектів. 

2. Для організації роботи з розгляду документів на кандидатів на здобуття премії утворюється рада з визначення кандидатів на відзначення міською премією імені Богдана Хмельницького (далі – рада), яку очолює заступник міського голови. До складу ради входять керівники галузевих управлінь міської ради, діячі культури і мистецтва, керівники провідних мистецьких колективів та голови організацій творчих спілок України. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає подання про присудження премії у кожній номінації; 
- проводить відбір кандидатур на здобуття премії у кожній номінації;
- має право збільшувати в окремих випадках кількість лауреатів в одній із номінацій за рахунок інших, але в межах загальної кількості номінацій;
- щороку готує та до 1 вересня вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо кандидатів на здобуття премії.

4. Основною формою роботи ради є засідання. Засідання ради проводить її голова або за дорученням голови ради – його заступник. Рішення ради про висунення кандидатів на здобуття премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів присутніх членів ради та фіксується у протоколі засідання ради. У разі,  якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, то голос голови ради є вирішальним.

5. Організаційне забезпечення роботи ради здійснює управління культури і туризму міської ради.      

6. Кандидатури на здобуття премії висуваються установами  та організаціями всіх форм власності, творчими колективами, громадськими організаціями, культурологічними товариствами, об’єднаннями громадян, які щорічно до 1 серпня подають управлінню культури і туризму міської ради такі документи:
- характеристику кандидата на здобуття премії, у якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації, за якою висувається кандидат (у разі висунення колективу – відомості про досягнення колективу) за підписом керівника, скріпленим печаткою;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ( у разі висунення колективу – копію зазначеної довідки керівника колективу);
- копію паспорта (у разі висунення колективу – копію паспорта керівника колективу).

7. Премія присуджується рішенням виконавчого комітету міської ради на основі протоколу ради про визначення кандидатів, що є підставою для здійснення виплат відповідних сум лауреатам. Особам (колективам), яким присуджена премія, виплачується грошова винагорода у розмірі 2000 (дві тисячі) грн. у кожній номінації з врученням диплома та нагрудного знака лауреата.

8. Повторно премія може присуджуватися за нові визначні досягнення у номінаціях, але не раніше, ніж через три роки після попереднього присудження.

9. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених управлінню культури і туризму міської ради в міському бюджеті.

10. Диплом, нагрудний знак лауреата та грошова винагорода вручається міським головою або за його дорученням заступником міського голови під час святкування Дня міста.

ПОЛОЖЕННЯ

про міську премію імені Михайла Якимовича Орловського

у галузі історико-краєзнавчих досліджень

(затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 24.05.2007р.№ 557, із змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.02.2015р. №119)

Михайло Якимович Орловський (30.09.1807–21.10.1887р.р.) – відомий український просвітитель, історик та етнограф ХІХ століття, започаткував в українській історіографії та поділлєзнавстві вивчення історії міст, сіл і містечок краю, розглядаючи історію рідного Поділля, як невід’ємну частку історії всієї України. Його ґрунтовні праці й досі мають важливе наукове значення для написання історії міст і сіл Хмельниччини  у сучасному вимірі і є бібліографічним раритетом. Як етнограф М.Я.Орловський зібрав безцінну колекцію кращих зразків подільського фольклору: казок, приказок та прислів’їв, гаївок та щедрівок, народних пісень про Устима Кармелюка. Вшануванням пам’яті одного з фундаторів подільського краєзнавства і першого українського дослідника  історії міста Плоскирова (Проскурова) Михайла Якимовича Орловського є заснування міської премії його імені у галузі історико-краєзнавчих досліджень.

1. Хмельницька міська премія імені Михайла Якимовича Орловського (далі – премія) присуджується один раз на рік, починаючи з 2007 року, особі або особам, які відзначилися у галузі історико-краєзнавчих досліджень, зробили вагомий внесок у вивчення та дослідження історії міста Хмельницького, охорону та популяризацію пам’яток історії і культури. 

2. Для організації роботи з розгляду документів на кандидатів на здобуття премії утворюється рада з визначення кандидатів на відзначення міською премією імені Михайла Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень (далі – рада), яку очолює заступник міського голови.

До складу ради входять керівники галузевих управлінь міської ради, депутати міської ради, відомі історики та краєзнавці міста. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає подання про присудження премії;
- проводить відбір кандидатур на здобуття премії;
- щороку готує та до 1 вересня вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо кандидата на здобуття премії.

4. Основною формою роботи ради є засідання. Засідання ради проводить її голова або за дорученням голови ради - його заступник. Рішення ради про висунення кандидата на здобуття премії приймається закритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів ради та фіксується у протоколі засідання ради.

5. Організаційне забезпечення роботи ради здійснює управління культури і туризму міської ради.

6. Кандидатури на здобуття премії висуваються установами  та організаціями всіх форм власності, краєзнавчими товариствами, вченими радами, громадськими організаціями,  об’єднаннями громадян, які щорічно до 1 серпня подають управлінню культури і туризму міської ради такі документи:
- характеристику кандидата на здобуття премії, у якій висвітлюються його досягнення (у разі висунення колективу – відомості про досягнення колективу) за підписом керівника, скріпленим печаткою;
- список наукових праць з представленням найбільш відомих книг, статей, рукописів тощо, рецензії на праці;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ( у разі висунення колективу – копію зазначеної довідки керівника колективу);
- копію паспорта (у разі висунення колективу – копію паспорта керівника колективу).

7.Премія присуджується рішенням виконавчого комітету міської ради на основі протоколу ради про визначення кандидатів, що є підставою для здійснення виплат відповідної суми лауреату. Особі (керівнику колективу), якій присуджена премія, виплачується грошова винагорода у розмірі 2000 (дві  тисячі) гривень, а також вручається диплом лауреата.

8. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених управлінню культури і туризму міської ради в міському бюджеті.

9. Лауреат премії імені Михайла Якимовича Орловського у галузі історико –краєзнавчих досліджень обирається почесним членом Хмельницького міського відділу Центру досліджень історії Поділля Інституту історії України НАН України або інших наукових та історико-краєзнавчих товариств, має право входити до складу редколегій історико-краєзнавчих видань, які готуються в місті.

10. Диплом лауреата вручається міським головою або за його дорученням заступником міського голови під час святкування Дня міста.

Хмельницька міська рада
прийом документів премії
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Кримінал
До суду скеровано обвинувальний акт відносно молодшого інспектора «Літинської виправної колонії (№123)». Слідством встановлено, що 10 листопада 2019 року в смт. Літин Літинського району Вінницької області службова особа установи виконання покарань, перебуваючи за кермом автомобіля «Deawoo Espero» в нічний час, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху автомобіля, внаслідок чого здійснив наїзд на бордюрний камінь та зіткнувся з мета...
Культура
Мистецький проєкт «Пам’ятники Богдану оживають» реалізовано за підтримки Українського культурного фонду та сприяння управління культури і туризму Хмельницької міської ради. До 425-річного ювілею Богдана Хмельницького створено фільм-виставу, присвячену великому гетьману. В її основі лежить театралізоване вуличне дійство, в якому задіяні не лише учасники різних мистецьких колективів, але й представлено новий напрям хорового мистецтва – «хоровий театр». Загал...
Спорт
З нагоди відзначення Дня міста сьогодні відбулося чимало спортивних та пізнавальних заходів. Хмельничани змагалися за перемогу в різних видах спорту – боротьба, шахи, футбол, волейбол, риболовля, настільний теніс та інші. Для маленьких хмельничан фахівці Міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання провели перегони на толокарах. Управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради в парку ім І.Франка було організовано декілька ці...
Суспільство
Біля кінотеатру ім. Т.Шевченка відкрили нову цікаву фотозону. Мистецький проект було реалізовано в рамках проекту «Бюджет участі». Створення спеціальних фотозон, що символізують любов до свого міста, популяризують назву міста є надзвичайно популярним. Улюбленим місцем відпочинку хмельничан та гостей міста є сквер ім. Т. Г. Шевченка у середмісті. Тож поєднання гарного міського ландшафту з брендом та гаслом міста дало можливість створити ще одну популярну ло...
Суспільство
Костянтин Зибюк зі Старокостянтинова загинув в авіакатастрофі, яка сталася у п'ятницю біля міста Чугуєва на Харківщині «Замало слів аби висловити щирі співчуття родинам загиблих у авіатрощі Ан-26 під Чугуєвом. На жаль, ця трагедія не оминула і Старокостянтинів. Курсант Харківського Національного університету Повітряних сил Костянтин Зибюк був нашим земляком. Схиляємо голови у сердечній молитві за душі жертв авіакатастрофи. Це незагойна рана для всього сусп...
Кримінал
Шахрай, представившись у телефонній розмові працівником поліції, запропонував 84-річній жінці звільнити її сина від кримінальної відповідальності за вчинену ДТП. Незнайомець зателефонував до потерпілої близько другої години дня 24 вересня і, представившись правоохоронцем, повідомив, що її син скоїв важку дорожньо-транспортну пригоду, за яку може сісти за грати. Скориставшись емоційним станом жінки, зловмисник одразу ж запропонував допомогти і посприяти зві...
Суспільство
Святкового настрою хмельничанам та гостям міста додають виступи студентів Хмельницького музичного коледжу імені В. Заремби, які влаштували у День міста перформанс просто у тролейбусі. З самого ранку "музичний тролейбус" курсує вулицями міста, на зупинках громадського транспорту музиканти вітають хмельничан і виконують святкові мелодії.
Культура
Хмельницький музей-студія фотомистецтва презентував виставку кращих робіт фотоконкурсу «Хмельницький крізь об’єктив», присвяченого 589-й річниці міста Хмельницького. Із приємною подією переможців фотоконкурсу привітала керуючий справами виконавчого комітету Юлія Сабій. «Я надзвичайно рада вас вітати тут сьогодні. Ваші фотосвітлини, які представлені у виставковій залі, насичені любов’ю до міста, щирими емоціями та прекрасними пейзажами. Ми надзвичайно любим...
Суспільство
З нагоди відзначення Дня міста у Хмельницькому стартувала «Проскурівська риболовна ліга». Змагання проходять щорічно, на постійній основі, та з кожним роком приваблюють усе більше любителів рибної ловлі, які змагаються у трьох категоріях: фідер, спінінг та поплавок. В перший день, 25 вересня, у змаганнях взяло участь 22 учасника. Спортсмени змагатимуться ще два дні, 26 та 27 вересня, на озері мікрорайону Озерна, розпочинатимуть щодня о 7.00. Переможців та...