• Головна
  • На Хмельниччині школярі погрожують розпочати голодування
09:47, 18 грудня 2017 р.

На Хмельниччині школярі погрожують розпочати голодування

З 18 груд­ня батьки розпочнуть го­ло­ду­ва­ти, щоб від­сто­яти ба­жан­ня ді­тей ­закінчи­ти нав­чаль­ний рік у при­мі­щен­ні ло­зи­чансь­кої шко­ли.

Про подію повідомляє 0382 з посиланням на День за Днем.

Бать­ки та уч­ні Ло­зи­чансь­кої ЗОШ I–II сту­пе­ню по­пе­ре­ди­ли Су­дил­ківсь­ку сіль­ську ра­ду в Ше­пе­тівсь­ко­му районі, що з по­не­діл­ка роз­почнуть безс­тро­ко­ве го­ло­ду­ван­ня, як­що ке­рів­ниц­тво ор­га­ну міс­це­во­го са­мов­ря­ду­ван­ня не доз­во­лить за­кін­чи­ти нав­чаль­ний рік у сті­нах сво­єї шко­ли. На­віть за­ре­єс­тру­ва­ли в сіль­ській ра­ді від­по­від­ну за­яву.

У сер­пні Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд ви­ніс ух­ва­лу на ко­ристь по­зо­ву бать­ків Ло­зи­чансь­кої ЗОШ на Су­дил­ківсь­ку сіль­ську ра­ду, то­му з 1 ве­рес­ня уч­ні «дев’яти­річ­ки» роз­по­ча­ли в зак­ла­ді нав­чаль­ний про­цес.

Сіль­ська ра­да Су­дил­ківсь­кої ОТГ по­да­ла по­зов­ну за­яву в Він­ниць­кий апе­ля­цій­ний суд, який її за­до­воль­нив, ска­су­вав­ши по­пе­ред­нє рі­шен­ня. Отож, уч­нів Ло­зи­чансь­кої фі­лії пе­ре­во­дять в опор­ну Су­дил­ківсь­ку шко­лу вже з но­во­го ро­ку.

На Хмельниччині школярі погрожують розпочати голодування, фото-1

— Так, апе­ля­цій­ний суд ми прог­ра­ли і сіль­ська ра­да на за­кон­них під­ста­вах ство­рює з «дев’яти­річ­ки» фі­лію Су­дил­ківсь­кої ЗОШ,— роз­по­ві­дає Ва­лен­ти­на.— Ді­ти, по­чи­на­ючи з 5-го кла­су, ма­ють хо­ди­ти в опор­ну шко­лу. Тоб­то, по­се­ред нав­чаль­но­го ро­ку по­чи­на­ти зви­ка­ти до но­вих од­ноклас­ни­ків, вчи­те­лів. Ми про­си­мо, щоб ді­тям да­ли мож­ли­вість за­кін­чи­ти цей нав­чаль­ний рік у сво­їй шко­лі.

Бать­ки та­кож звер­ну­ли­ся до де­пу­та­тів Су­дил­ківсь­кої ОТГ.На се­сії зчи­ни­ла­ся су­пе­реч­ка між на­род­ни­ми об­ранця­ми та пред­став­ни­ка­ми гро­ма­ди, але ні­яко­го рі­шен­ня з цього пи­тан­ня на за­сі­дан­ня не ви­но­си­ло­ся.

Го­ло­ва Су­дил­ківсь­кої ОТГ Те­тя­на Ко­тик, по­си­ла­ючись на своє не­ба­жан­ня, від будь­-яких ко­мен­та­рів у цій спра­ві від­мо­ви­ла­ся.

Читайте також: У Хмельницькому згоріла будівля громадського харчування "Шашлична". ФОТО, ВІДЕО

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#діти #батьки #голодування
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Коментарі

Оголошення
live comments feed...