Батьківська недбалість чи відсутність грошей: на Хмельниччині померла 1,5-річна дитина

Не­що­дав­но в ре­ані­ма­цій­но­му від­ді­лен­ні Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ по­мер­ла пів­то­ра­річ­на дів­чинка, меш­канка се­ла Пи­ляї Лен­ко­вець­кої ОТГ.

Ме­ди­ки за­пев­ня­ють, що зі сво­го бо­ку зро­би­ли все мож­ли­ве, повідомляє День за днем. За сло­ва­ми за­ві­ду­ва­ча від­ді­лен­ня анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії Ва­ле­рія Си­во­ко­ню­ка, ди­ти­на пос­ту­пи­ла із за­дав­не­ною хво­ро­бою.

—В ди­ти­ни про­тя­гом 4 днів бо­лів жи­віт, во­на блю­ва­ла, але ма­ма за­ли­ши­ла це без ува­ги та до ме­ди­ків не звер­та­ла­ся,— роз­по­вів у те­ле­фон­ній роз­мо­ві Ва­ле­рій Вік­то­ро­вич.— «Швид­ку» вик­ли­ка­ли ли­ше то­ді, ко­ли ди­ти­на знеп­ри­том­ні­ла. Дів­чинку до від­ді­лен­ня доп­ра­ви­ли вже на тер­мі­наль­ній ста­дії пе­ри­то­ні­ту (апен­ди­ци­ту), ко­ли до смер­ті за­ли­ша­єть­ся го­ди­на або ж пів­то­ри. Звіс­но, вря­ту­ва­ти її ми вже не мог­ли… Ди­ти­на бу­ла без сві­до­мос­ті, до­ве­ло­ся пе­ре­вес­ти її на штуч­ну вен­ти­ля­цію ле­гень, нир­ки не пра­цю­ва­ли, про­во­ди­ли­ся ре­ані­ма­цій­ні за­хо­ди.

Сім’я, де ста­ла­ся тра­ге­дія,— ба­га­то­діт­на, має шес­те­ро ді­тей. На про­жи­ван­ня в се­ло при­їха­ли в 2015 ро­ці.

—З лі­та 2017 ро­ку ро­ди­на пе­ре­бу­ває на об­лі­ку як та­ка, що опи­ни­ла­ся в склад­них жит­тє­вих об­ста­ви­нах,— роз­по­ві­ла Люд­ми­ла Пе­че­нюк, ке­ру­юча спра­ва­ми ви­кон­ко­му Лен­ко­вець­кої ОТГ.— Ос­кіль­ки ма­ма час­то злов­жи­ва­ла спир­тним та не ви­ко­ну­ва­ла на­леж­но бать­ківсь­ких обов’яз­ків. За ці­єю ро­ди­ною вів­ся пос­тій­ний кон­троль, з ни­ми пра­цю­вав со­ці­аль­ний фа­хі­вець.

Ма­ма дів­чинки 1987 ро­ку на­род­ження. А її спів­мешка­нець— 1982 ро­ку. Пос­тій­ні за­ро­біт­ки в ро­ди­ни від­сутні. Ма­ють під­собне гос­по­дарс­тво та го­род.

—Ра­ні­ше бать­ко пра­цю­вав в се­лі на фер­мі, але піс­ля його лік­ві­да­ції, пос­тій­ної ро­бо­ти не має,— ре­зю­му­ва­ла Люд­ми­ла Пе­че­нюк.— За­раз до­по­ма­гає в се­лі лю­дям по гос­по­дарс­тву.

Сім’ю що­тиж­ня від­ві­ду­ва­ли ме­ди­ки.

—Що­се­ре­ди ді­тей ог­ля­дав лі­кар-пе­ді­атр, не раз во­на да­ва­ла ре­ко­мен­да­ції, що во­ни пот­ре­бу­ють ста­ці­онар­но­го лі­ку­ван­ня, про­те, бать­ки зав­жди від­мовля­ли­ся від гос­пі­та­лі­за­ції че­рез нес­та­чу кош­тів. Та­кож за ро­ди­ною спос­те­рі­га­ла і міс­це­вий фель­дшер,— до­да­ла Люд­ми­ла Ле­оні­дів­на.

На­ра­зі пра­ців­ни­ка­ми Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції про­во­дить­ся єди­не до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня.

—По­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву за стат­тею 166 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни— зліс­не не­ви­ко­нан­ня бать­ка­ми, опі­ку­на­ми чи пік­лу­валь­ни­ка­ми вста­нов­ле­них за­ко­ном обов’яз­ків по дог­ля­ду за ди­ти­ною або за осо­бою, що­до якої вста­нов­ле­на опі­ка чи пік­лу­ван­ня,— про­ко­мен­ту­ва­ла Ві­та Да­ви­дюк, стар­ший ін­спек­тор сек­то­ру мо­ні­то­рин­гу Ше­пе­тівсь­ко­го ВП.— Да­на стат­тя пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у виг­ля­ді об­ме­жен­ня во­лі на строк від двох до п’яти ро­ків або поз­бавлен­ням во­лі на той са­мий строк.

За сло­ва­ми Юлії Бо­гуш, на­чаль­ни­ка служ­би у спра­вах ді­тей Ше­пе­тівсь­кої РДА з пи­тань сі­мей­них форм ви­хо­ван­ня ді­тей ін­ші ді­ти ці­єї ро­ди­ни по­ки зна­хо­дять­ся в ди­тя­чо­му від­ді­лен­ні Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ.

На­га­да­ємо, ко­ли гро­мадсь­кі і со­ці­аль­ні служ­би вчас­но звер­та­ють ува­гу на проб­ле­му без­догляд­ності ді­тей, то тра­гіч­них ви­пад­ків мож­на уник­ну­ти й все обій­деться ли­ше гос­пі­та­лі­за­ці­єю.

дитина смерть Хмельниччина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Кримінал
Працівники Старосинявського відділення поліції виявили і вилучили у раніше судимого за наркозлочини жителя села Олексіївка рослини конопель, готовий для вживання канабіс, а також близько пів сотні набоїв калібру 5.6 мм. Під час санкціонованого обшуку на господарстві у 42-річного жителя села Олексіївка працівники Старосинявського відділення поліції виявили на городі 28 кущів конопель, а в будинку та господарських спорудах уже висушені рослини, а також згорт...
Суспільство
У зв'язку з виконанням планових робіт по приєднанню запірної арматури на вул. Пілотській, 77/7, 12 серпня з 10.00 до 18.00 буде призупинено водопостачання житлових будинків по вул. Пілотській, вул. та пров. Кутузова, вул. Винниченка, вул. Холодноярців, вул. Чайковського, вул. Кудрянки, вул. Цегельній, вул. Щедріна та мікрорайону Книжківці. Адміністрація МКП «Хмельницькводоканал» сподівається на розуміння і просить вибачення за тимчасові незручності, спричи...
Кримінал
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, розпочали досудове розслідування за фактом застосування працівниками Управління патрульної поліції у Рівненській області травматичної зброї до громадянина, що мало місце 10 серпня 2020 року у Рівному. Наразі громадянин шпиталізований. Ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень  встановлюється.Попередня правова кваліфікація дій правоохоронців - перевищенн...
Кримінал
З метою реалізації наявної оперативної інформації, 10 серпня 2020 року співробітниками державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» проводилось патрулювання прилеглої до установи території. Близько 21 год. 40 хв, персоналом установи було помічено та затримано невідому особу, яка намагалась перекинути через основну огорожу невідомий предмет.По даному факту на місце події викликано працівників поліції. При прибутті СОГ Хмельницького ВП ГУНП України в Х...
Кримінал
Бездиханну 35-річну Ірину випадково знайшла місцева мешканка. Загибла була вся в крові, впізнати її було неможливо, повідомляють Надзвичайні новини. Жоден з тих, хто живе поруч не чув ніякого шуму. Ймовірного вбивцю правоохоронці знаходять за кілька годин. Копи кажуть, що 21-річний молодик сам себе викрив. Поводився підозріло, а його взуття було в крові. З'ясувалося, що того вечора загибла прийшла до сусіда, щоб допомгти. Там орендарі, серед яких був і юни...
Пригоди
Повідомлення про зникнення дитини надійшло до Городоцького відділу поліції вчора близько 23.00 години. На пошук школяра було піднято увесь особовий склад відділу, долучились і місцеві жителі. Близько пів на п’яту ранку дитину знайшли цілою і неушкодженою. Вчора, 10 серпня, близько 23.00 години до Городоцького відділу поліції звернулась 32-річна жителька села Бедриківці із повідомленням про зникнення 9-річного сина. За словами жінки, близько 20-ї години хло...
Спорт
Розпочався сезон змагань з маунтенбайку. 121-го учасника першого чемпіонату України прийняли Чернівці. Хмельниччину представили 11 спортсменів, 10 з яких представники товариства “Колос”. На початку змагань визначили кращих у гонці на час на дистанціях 4 км та 2,6 км для наймолодших. В результаті індивідуальних заїздів найкращими в елітних категоріях стали представники Хмельницької області. Дмитро Тітаренко – найшвидших серед чоловіків та Ірина Слободян – с...
Суспільство
Чи не перевищує кількість пасажирів у транспорті встановлених норм, чи усі дотримуються маскового режиму? Щодня патрульні разом з працівниками управління транспорту та зв’язку перевіряють, як водії, кондуктори і пасажири дотримуються карантинних вимог. З містянами, які заходять без маски, проводять роз’яснювальну роботу. Упродовж тридцяти хвилин рейдова група перевірила більше 20 тролейбусів та маршрутних таксі. За цей час адмінпротоколів не складено. Дет...
Суспільство
Стартували обстеження закладів освіти Хмельницького до початку нового навчального року. Комісією до складу якої входять спеціалісти Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, провідні спеціалісти відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Хмельницького міського управління Головного управління Держспоживслужби в Хмельницький області, служби цивільного захисту Хмельницького міськрайонного управління Головного управління Державн...