Батьківська недбалість чи відсутність грошей: на Хмельниччині померла 1,5-річна дитина

Не­що­дав­но в ре­ані­ма­цій­но­му від­ді­лен­ні Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ по­мер­ла пів­то­ра­річ­на дів­чинка, меш­канка се­ла Пи­ляї Лен­ко­вець­кої ОТГ.

Ме­ди­ки за­пев­ня­ють, що зі сво­го бо­ку зро­би­ли все мож­ли­ве, повідомляє День за днем. За сло­ва­ми за­ві­ду­ва­ча від­ді­лен­ня анес­те­зі­оло­гії та ін­тенсив­ної те­ра­пії Ва­ле­рія Си­во­ко­ню­ка, ди­ти­на пос­ту­пи­ла із за­дав­не­ною хво­ро­бою.

—В ди­ти­ни про­тя­гом 4 днів бо­лів жи­віт, во­на блю­ва­ла, але ма­ма за­ли­ши­ла це без ува­ги та до ме­ди­ків не звер­та­ла­ся,— роз­по­вів у те­ле­фон­ній роз­мо­ві Ва­ле­рій Вік­то­ро­вич.— «Швид­ку» вик­ли­ка­ли ли­ше то­ді, ко­ли ди­ти­на знеп­ри­том­ні­ла. Дів­чинку до від­ді­лен­ня доп­ра­ви­ли вже на тер­мі­наль­ній ста­дії пе­ри­то­ні­ту (апен­ди­ци­ту), ко­ли до смер­ті за­ли­ша­єть­ся го­ди­на або ж пів­то­ри. Звіс­но, вря­ту­ва­ти її ми вже не мог­ли… Ди­ти­на бу­ла без сві­до­мос­ті, до­ве­ло­ся пе­ре­вес­ти її на штуч­ну вен­ти­ля­цію ле­гень, нир­ки не пра­цю­ва­ли, про­во­ди­ли­ся ре­ані­ма­цій­ні за­хо­ди.

Сім’я, де ста­ла­ся тра­ге­дія,— ба­га­то­діт­на, має шес­те­ро ді­тей. На про­жи­ван­ня в се­ло при­їха­ли в 2015 ро­ці.

—З лі­та 2017 ро­ку ро­ди­на пе­ре­бу­ває на об­лі­ку як та­ка, що опи­ни­ла­ся в склад­них жит­тє­вих об­ста­ви­нах,— роз­по­ві­ла Люд­ми­ла Пе­че­нюк, ке­ру­юча спра­ва­ми ви­кон­ко­му Лен­ко­вець­кої ОТГ.— Ос­кіль­ки ма­ма час­то злов­жи­ва­ла спир­тним та не ви­ко­ну­ва­ла на­леж­но бать­ківсь­ких обов’яз­ків. За ці­єю ро­ди­ною вів­ся пос­тій­ний кон­троль, з ни­ми пра­цю­вав со­ці­аль­ний фа­хі­вець.

Ма­ма дів­чинки 1987 ро­ку на­род­ження. А її спів­мешка­нець— 1982 ро­ку. Пос­тій­ні за­ро­біт­ки в ро­ди­ни від­сутні. Ма­ють під­собне гос­по­дарс­тво та го­род.

—Ра­ні­ше бать­ко пра­цю­вав в се­лі на фер­мі, але піс­ля його лік­ві­да­ції, пос­тій­ної ро­бо­ти не має,— ре­зю­му­ва­ла Люд­ми­ла Пе­че­нюк.— За­раз до­по­ма­гає в се­лі лю­дям по гос­по­дарс­тву.

Сім’ю що­тиж­ня від­ві­ду­ва­ли ме­ди­ки.

—Що­се­ре­ди ді­тей ог­ля­дав лі­кар-пе­ді­атр, не раз во­на да­ва­ла ре­ко­мен­да­ції, що во­ни пот­ре­бу­ють ста­ці­онар­но­го лі­ку­ван­ня, про­те, бать­ки зав­жди від­мовля­ли­ся від гос­пі­та­лі­за­ції че­рез нес­та­чу кош­тів. Та­кож за ро­ди­ною спос­те­рі­га­ла і міс­це­вий фель­дшер,— до­да­ла Люд­ми­ла Ле­оні­дів­на.

На­ра­зі пра­ців­ни­ка­ми Ше­пе­тівсь­ко­го від­ді­лу по­лі­ції про­во­дить­ся єди­не до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня.

—По­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву за стат­тею 166 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни— зліс­не не­ви­ко­нан­ня бать­ка­ми, опі­ку­на­ми чи пік­лу­валь­ни­ка­ми вста­нов­ле­них за­ко­ном обов’яз­ків по дог­ля­ду за ди­ти­ною або за осо­бою, що­до якої вста­нов­ле­на опі­ка чи пік­лу­ван­ня,— про­ко­мен­ту­ва­ла Ві­та Да­ви­дюк, стар­ший ін­спек­тор сек­то­ру мо­ні­то­рин­гу Ше­пе­тівсь­ко­го ВП.— Да­на стат­тя пе­ред­ба­чає по­ка­ран­ня у виг­ля­ді об­ме­жен­ня во­лі на строк від двох до п’яти ро­ків або поз­бавлен­ням во­лі на той са­мий строк.

За сло­ва­ми Юлії Бо­гуш, на­чаль­ни­ка служ­би у спра­вах ді­тей Ше­пе­тівсь­кої РДА з пи­тань сі­мей­них форм ви­хо­ван­ня ді­тей ін­ші ді­ти ці­єї ро­ди­ни по­ки зна­хо­дять­ся в ди­тя­чо­му від­ді­лен­ні Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ.

На­га­да­ємо, ко­ли гро­мадсь­кі і со­ці­аль­ні служ­би вчас­но звер­та­ють ува­гу на проб­ле­му без­догляд­ності ді­тей, то тра­гіч­них ви­пад­ків мож­на уник­ну­ти й все обій­деться ли­ше гос­пі­та­лі­за­ці­єю.

дитина смерть Хмельниччина
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Спорт
З 21 по 27 липня в Баку (Азербайджан) відбудеться ХV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль, у якому візьмуть участь понад 3600 спортсменів Старого Світу. Упродовж 7-ми днів найсильніші юні атлети континенту віком 14-18 років змагатимуться у 10 видах спорту. На престижному старті українська команда буде представлена 68-ма спортсменами, які виступатимуть у 7 видах спорту: велоспорті, волейболі, дзюдо, легкій атлетиці, плаванні, спортивній борот...
Кримінал
Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, затримали двох патрульних поліцейських одного з відділів ГУ Нацполіції у Вінницькій області за систематичне вимагання та отримання неправомірної вигоди. За попередньою інформацією: - задокументовано понад 50 фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди патрульними поліцейськими, в тому числі від іноземців; - правоохоронці систематично вимагали та отримували кошти...
Суспільство
Перекриття відбудеться оскільки буде відключено живлення контактної мережі, нічні тролейбуси не курсуватимуть цієї ночі. З 22 години 22 липня до 6.00 години 23 липня у зв'язку з проведенням робіт з улаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на проїжджій частині вул. Подільської, на ділянці від вул. Соборної до вул. Кам'янецької (включно з перехрестям), буде призупинено рух автомобільного транспорту та громадського транспорту.
Суспільство
Теплопостачальні комунальні підприємства МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» і МКП «Південно-Західні тепломережі» готуються до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років: замінюють теплові мережі, модернізують котельні та центральні теплові пункти, виконують регламентні роботи. Під час зупинок котелень, відповідно до затверджених графіків, на два тижні почергово відключають від гарячого водопостачання будинки в усіх мікрорайонах міста.  ГРАФІК зупинок ЦТ...
Суспільство
За добу до виборів заборонена будь-яка агітація За добу до голосування на позачергових виборах до парламенту офіційно заборонена будь-яка агітація. В Україні 20 липня настав "день тиші" перед голосуванням на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться у неділю, 21 липня. Згідно з виборчим законодавством, передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем ​​виборів. У частині 3 статті 57 закону про вибори народних депут...
Суспільство
У Хмельницькій області майже 5000 працівників органів і підрозділів системи МВС, з яких 2200 працівників поліції, будуть задіяні для охорони громадського порядку під час виборів до Верховної Ради.  Про це на брифінгу для представників засобів масової інформації повідомив заступник начальника ГУНП в Хмельницькій області Валентин Білянський. Підполковник поліції розповів журналістам, що станом на 18 липня зареєстровано 45 повідомлень про ймовірні порушення в...
Новини компанії
Працівники поліції спільно зі Службою безпеки ПриватБанку затримали групу підозрілих осіб з трьох осіб. Їх обґрунтовано підозрюють у підриві вуличного банкомата. Як повідомили в Службі безпеки ПриватБанку, 19 липня близько третьої години ночі до чергової частини надійшов сигнал про підрив вуличного банкомата в Новомосковську Дніпропетровської області. Банкомат встановлено в продовольчому магазині на вулиці Боженка. Цієї ж ночі внаслідок оперативних заході...
Суспільство
У суботу, 20 липня, гарячу воду подаватимуть за звичним графіком, з 6.00 до 11.00 та з 17.00 до 24.00. КП “Хмельницьктеплокомуненерго” і КП “Південно-Західні тепломережі” інформують, що 21 липня, у день проведення позачергових виборів народних депутатів України, гаряча вода у домівки хмельничан подаватиметься з 6.00 до 23.00.
Кримінал
19 липня о пів на дев’яту ранку до Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що заміновано залізничний вокзал в обласному центрі. Зловмисник погрожував, що через 20 хвилин прогримить вибух. На місце події виїхали всі екстрені служби. Поліцейські та рятувальники обстежили приміщення вокзалу й прилеглі території. Задля безпеки було евакуйовано понад три сотні громадян. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було....