• Головна
  • На Хмельниччині в аварії загинув 18-річний пасажир мотоцикла
11:46, 21 травня 2018 р.

На Хмельниччині в аварії загинув 18-річний пасажир мотоцикла

фото: Сектор комунікації ГУ НП у Хмельницькій області

фото: Сектор комунікації ГУ НП у Хмельницькій області

У не­ді­лю, 20 трав­ня, близь­ко 15:20 у Ше­пе­тів­ці на прос­пекті Ми­ру, не­по­да­лік про­фе­сій­но-тех­нічно­го лі­цею, ста­ла­ся смер­тель­на до­рожньо-тран­спортна при­го­да.

Інформує 0382.ua з посиланням на видання «День за Днем».

Внас­лі­док аварії за­ги­нув 18-річ­ний па­са­жир. Факт ДТП під­твер­ди­ли у Ше­пе­тівсь­ко­му від­ді­ле­ні по­лі­ції.

Во­дій мо­то­цик­ла мар­ки «Урал», не вра­ху­вав­ши до­рожньої об­ста­нов­ки, до­пус­тив зіт­кнен­ня пра­вою бо­ко­вою час­ти­ною тран­спортно­го за­со­бу з ав­то­мо­бі­лем мар­ки BMW-320.

В ре­зуль­та­ті ДТП за­ги­нув па­са­жир мо­то­цик­ла — жи­тель Ше­пе­тів­ки 2000 ро­ку на­род­ження. Він от­ри­мав че­реп­но-моз­ко­ву трав­му і, під час тран­спор­ту­ван­ня до Ше­пе­тівсь­кої ЦРЛ, по­мер в ка­ре­ті швид­кої. Ви­жи­ти по­щас­ти­ло во­ді­єві мо­то­цик­ла, з міс­ця по­дії його дос­та­ви­ли в лі­кар­ню. Стан його здо­ров’я — за­до­віль­ний. Во­дій ав­то­мо­бі­ля ті­лес­них уш­коджень не от­ри­мав.

"На­ра­зі по­ру­ше­но кри­мі­наль­не про­вад­ження за час­ти­ною 2 ст.286 ККУ— не дот­ри­ман­ня пра­вил без­пе­ки до­рожнього ру­ху або екс­плу­ата­ції тран­спор­ту осо­бою, яка ке­рує тран­спортним за­со­бом, як­що во­ни спри­чи­ни­ли смерть по­тер­пі­ло­го або за­по­ді­яли тяж­ке ті­лес­не уш­коджен­ня",— про­ко­мен­ту­ва­ли в по­лі­ції.

Да­на стат­тя пе­ред­ба­чає поз­бавлен­ня во­лі на строк від трьох до вось­ми ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва ке­ру­ва­ти тран­спортни­ми за­со­ба­ми на строк до трьох ро­ків або без та­ко­го.

"Як­що се­ред міс­тян є свід­ки ці­єї до­рожньо-тран­спортної при­го­ди, про­си­мо їх на­да­ти у по­лі­цію будь­-яку ін­форма­цію",— звер­ну­ла­ся Ві­та Да­ви­дюк, стар­ший ін­спек­тор сек­то­ру мо­ні­то­рин­гу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#аварія #ДТП #Хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити

Коментарі

Оголошення
live comments feed...