• Головна
  • На Хмельниччині побили правоохоронця. Постраждалий в лікарні
17:28, 6 липня 2018 р.

На Хмельниччині побили правоохоронця. Постраждалий в лікарні

На Хмельниччині побили правоохоронця. Постраждалий в лікарні

Чо­ло­вік на­під­питку ха­отич­но їхав на мо­тоб­ло­ці по прос­пекту Ми­ру в Ше­пе­тів­ці.

Гро­мадсь­кість не вит­ри­ма­ла та­ко­го не­по­добс­тва та вик­ли­ка­ла по­лі­цію. Над­зви­чай­на си­ту­ація ста­ла­ся в обід­ню по­ру, повідомляє День за Днем.

—Про по­дію по­ві­до­мив який­сь чо­ло­вік. На міс­це ви­їхав пат­руль,— під­твер­ди­ли ін­форма­цію у по­лі­ції.

На Хмельниччині побили правоохоронця. Постраждалий в лікарні, фото-1

При­був­ши на міс­це по­дії, ми по­ба­чи­ли, що чо­ло­ві­ка вже зат­ри­ма­ли: він си­дів на уз­біччі в кай­дан­ках.

На Хмельниччині побили правоохоронця. Постраждалий в лікарні, фото-2

По­ці­ка­ви­ли­ся у оче­вид­ців про си­ту­ацію:

—  Ка­жуть, що цей чо­ло­вік їхав по до­ро­зі та по­ру­шу­вав пра­ви­ла до­рожнього ру­ху. При­їха­ли пра­во­охо­рон­ці й зат­ри­ма­ли його, а він на­ки­нув­ся на по­ліс­ме­на. Му­си­ли кай­дан­ки йому вдяг­ти, — роз­по­ві­ла мо­ло­да ше­пе­тів­чанка, що спос­те­рі­га­ла за по­ді­ями.

Ви­яв­ля­єть­ся, зат­ри­ма­ний по­бив по­ліс­ме­на так, що його заб­ра­ла «Швид­ка». Спів­ро­біт­ни­ки ска­за­ли, що в нього лег­кий струс та роз­би­та гу­ба.

— Ві­до­мос­ті по цій спра­ві вже вне­се­но до ЄРДР за час­ти­ною 2 стат­ті 345 КПК Ук­ра­їни «Пог­ро­за або на­силь­ство що­до пра­ців­ни­ка пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну».

Нав­мисне за­по­ді­ян­ня пра­ців­ни­ко­ві пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну, чи його близь­ким ро­ди­чам по­бо­їв, лег­ких або се­редньої тяж­кості ті­лес­них уш­коджень у зв’яз­ку з ви­ко­нан­ням цим пра­ців­ни­ком служ­бо­вих обов’яз­ків ка­ра­єть­ся об­ме­жен­ням во­лі на строк до п’яти ро­ків або поз­бавлен­ням во­лі на той са­мий строк,— до­да­ли у по­лі­ції.

Зат­ри­ма­ний чо­ло­вік 1978 ро­ку на­род­ження, жи­тель од­но­го з сіл Ше­пе­тівсь­ко­го району.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#правоохоронець #побиття #Хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...