• Головна
  • Госпіталізованих шепетівських школярів виписали з інфекційної лікарні Львова
16:23, 9 серпня 2018 р.

Госпіталізованих шепетівських школярів виписали з інфекційної лікарні Львова

Госпіталізованих шепетівських школярів виписали з інфекційної лікарні Львова

Попередній діагноз у сімох хворих – гостра кишкова інфекція 

24 ді­тей та один до­рос­лий із Ше­пе­тів­ки та сіл Гри­цівсь­кої, Су­дил­ківсь­кої ОТГ Хмель­ницької об­ласті пот­ра­пи­ли до Львівсь­кої об­ласної ін­фекцій­ної лі­кар­ні з хар­чо­вим от­ру­єн­ням з від­по­чин­ко­во­го ком­плек­су «Джем».

На­ра­зі всі хво­рі у за­до­віль­но­му ста­ні ви­пи­са­ні з лі­ку­валь­но­го зак­ла­ду, по­ві­дом­ляє УНІ­АН.

У Де­пар­та­мен­ті ци­віль­но­го за­хис­ту Львівсь­кої об­ласної дер­жадмі­ніс­тра­ції заз­на­чи­ли, що по­пе­ред­ній ді­аг­ноз у сі­мох хво­рих— гос­тра киш­ко­ва ін­фекція, у 19 хво­рих— хар­чо­ва ток­си­ко­ін­фекція. Ла­бо­ра­тор­ні дос­ліджен­ня три­ва­ють.

За ін­форма­ці­єю Го­лов­но­го уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би у Львівсь­кій об­ласті, ста­ном на 7 сер­пня, за ме­дич­ною до­по­мо­гою звер­ну­ло­ся 30 осіб, з них— 29 ді­тей, які про­жи­ва­ли і хар­чу­ва­лись в го­те­лі «Джем» в се­лі Ра­кі­вець Пус­то­ми­тівсь­ко­го району. Бу­ло гос­пі­та­лі­зо­ва­но в об­ласну ін­фекцій­ну лі­кар­ню у ста­ні се­редньої важ­кості 25 осіб, з них— 24 ди­ти­ни. П’ять ді­тей від­мо­ви­ли­ся від гос­пі­та­лі­за­ції і пе­ре­бу­ва­ли на ам­бу­ла­тор­но­му лі­ку­ван­ні.

За­га­лом на від­по­чи­нок у Львів по­їха­ла гру­па у скла­ді 47 осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#діти #отруєння #хмельницький #львів
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Оголошення
live comments feed...