• Головна
  • На Хмельниччині судили злочинців, які не понехтували навіть козою
11:21, 5 квітня 2019 р.

На Хмельниччині судили злочинців, які не понехтували навіть козою

На Хмельниччині судили злочинців, які не понехтували навіть козою

Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд Хмель­ницької об­ласті ух­ва­лив ви­рок, яким виз­на­но ви­ну­ва­ти­ми 4 ше­пе­тів­чан. Про це по­ві­до­ми­ла прес-служ­ба су­ду.

Чо­ло­ві­ків об­ви­ну­ва­чу­ва­ли за низ­кою ста­тей. Ад­же за ни­ми тяг­нувся шлейф зло­чи­нів ще з 2015 ро­ку. Двоє злов­мисни­ків на той час ще бу­ли не­пов­но­літ­ні­ми.

От­ри­ма­ли злов­мисни­ки різ­ні тер­мі­ни: один — 7, двоє — по 6 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі. Най­мо­лод­шо­му при­су­ди­ли 5 ро­ків, але з від­бу­ван­ням по­ка­ран­ня з вип­ро­бу­ван­ням із іс­пи­то­вим стро­ком на 2 ро­ки.

Та­кож до­ве­деть­ся злов­мисни­кам спла­ти­ти знач­ні су­ми мо­раль­ної шко­ди: 16500, 11000, 6500 та 4000 гри­вень — від­по­від­но до важ­кості ско­єно­го.

Зло­чин­ці не гре­бу­ва­ли ні­чим, бра­ли все, що по­га­но ле­жа­ло: зо­ло­ті та сріб­ні ре­чі, ав­то­мо­біль, із са­ло­ну яко­го заб­ра­ли ком­плект ша­ро­вих шар­ні­рів та ком­плект галь­мів­них ко­ло­док, мо­то­цик­ли мар­ки «ІЖ Пла­не­та 5к», «Honda XR 250» та ску­те­ри мар­ки «Яма­ха BVS», «Honda Dio», ве­ло­си­пе­ди та на­віс­ні й ве­ло­си­пед­ні зам­ки. Од­но­го ра­зу вик­ра­ли на­віть ко­зу. Ма­ла кри­мі­наль­на чет­вірка й хо­лод­ну зброю.

Все­ре­ди­ні жов­тня 2016 ро­ку один із злов­мисни­ків, ви­явив­ши на те­ри­то­рії пар­ку кас­тет, який є нек­линко­вою хо­лод­ною збро­єю удар­но-дро­биль­ної дії, ви­го­тов­ле­ний са­мо­роб­ним спо­со­бом, та став но­си­ти при со­бі до ви­яв­лення та ви­лу­чен­ня його пра­ців­ни­ка­ми по­лі­ції.

Троє зло­чин­ців свою ви­ну виз­на­ли пов­ністю та зіз­на­ли­ся у ско­єно­му. Один із квар­те­ту, на ра­хун­ку яко­го най­більше кри­мі­наль­них справ, не виз­нав сво­єї ви­ни пов­ністю.

Отож, мі­ри за­по­біж­них за­хо­дів до всту­пу ви­ро­ку в за­кон­ну си­лу трьом об­ви­ну­ва­че­ним за­ли­ше­но без змін — три­ман­ня під вар­тою. Ви­рок за­кон­ної си­ли не наб­рав і мо­же бу­ти ос­карже­ний до Хмель­ницько­го апе­ля­цій­но­го су­ду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Грабіжники #хмельниччина #суд #вирок
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...