• Головна
  • Понад 40 жителів Хмельниччини інфікува­лися через укуси кліщів
16:44, 3 серпня 2019 р.

Понад 40 жителів Хмельниччини інфікува­лися через укуси кліщів

За шість мі­ся­ців 2019 ро­ку хво­ро­бу Лай­ма ді­аг­носту­ва­ли у 43 меш­канців Хмель­ницької об­ласті. Всі во­ни за­ра­зи­ли­ся заз­на­че­ною хво­ро­бою че­рез уку­си клі­щів.Їм приз­на­чи­ли від­по­від­не лі­ку­ван­ня.

За сло­ва­ми за­ві­ду­ва­ча від­ді­лен­ня особ­ли­во не­без­печних ін­фекцій дер­жуста­но­ви «Хмель­ницький об­ласний ла­бо­ра­тор­ний центр МОЗ Ук­ра­їни» Ві­та­лія Ов­ча­ру­ка, цього ро­ку лю­дей, в яких че­рез уку­си клі­щів ді­аг­носту­ва­ли цю не­без­печну хво­ро­бу, де­що біль­ше, ніж то­рік. — У ми­ну­ло­му ро­ці за ана­ло­гіч­ний пе­рі­од це ін­фекцій­не зах­во­рю­ван­ня ви­яви­ли у 35 осіб.

Од­ні­єю з при­чин та­кої різ­ни­ці в циф­рах мо­же бу­ти те, що цього­річ клі­щі на Хмель­нич­чи­ні ак­ти­ві­зу­ва­ли­ся ду­же ра­но. Пер­ші по­ві­дом­лення про уку­си по­ча­ли над­хо­ди­ти ще нап­ри­кін­ці бе­рез­ня. На­ра­зі пік ак­тивнос­ті клі­щів вже ми­нув. Про­те, ско­ро, а са­ме у ве­рес­ні-жов­тні, клі­щі зно­ву да­дуть про се­бе зна­ти.

Читайте також: У Хмельницькому підтверджено захворюваність на дифтерію. Лікувати нічим

То­му, по­ки не опа­де усе лис­тя, пот­рібно бу­ти обе­реж­ним, — ка­же Ві­та­лій Во­ло­ди­ми­ро­вич Най­більше ви­пад­ків ін­фі­ку­ван­ня хво­ро­бою Лай­ма бу­ло за­ре­єс­тро­ва­но у Хмель­ницько­му та у Кам’ян­ці-По­діль­сько­му — по 15 хво­рих. В Ізяс­лавсь­ко­му районі зах­во­рі­ло 4 осо­би, 3 — в Кам’янець­–По­діль­сько­му районі, по 1 — в Бі­ло­гірсь­ко­му, Го­ро­доць­ко­му, Ду­на­євець­ко­му, Кра­си­лівсь­ко­му, Хмель­ницько­му та Ше­пе­тівсь­ко­му районах.

За­га­лом, впро­довж шес­ти мі­ся­ців 2019 ро­ку до ла­бо­ра­то­рії особ­ли­во не­без­печних ін­фекцій лю­ди з усі­єї об­ласті при­нес­ли 347 клі­щів, з яких 117 бу­ли ін­фі­ко­ва­ні бо­ре­лі­ями. — Се­ред 272 клі­щів, які при­нес­ли на дос­ліджен­ня меш­канці Хмель­ницько­го, 91 па­ра­зит був за­раз­ний. З Кам’ян­ця-По­діль­сько­го бу­ло дос­лідже­но 27 клі­щів і 12 з них бу­ли ін­фі­ко­ва­ні, — ка­же Ві­та­лій Ов­ча­рук. На­ра­зі пік літньої ак­тивнос­ті клі­щів вже ми­нув.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Спецтема
Висвітли проблеми міста Хмельницького, які пов'язані з небезпекою. Донести подолянам, що виконувати свої обов'язки потрібно сумлінно. Вберегти родину, дутей, матерів, чоловікв від небехпеки

Коментарі

Оголошення
live comments feed...