• Головна
  • Президент Зеленський нагородив рятівника двох дітлахів із Хмельниччини
08:57, 18 вересня 2019 р.

Президент Зеленський нагородив рятівника двох дітлахів із Хмельниччини

У вів­то­рок, 17 ве­рес­ня, Пре­зи­дент Ук­ра­їни Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий при­ві­тав ря­ту­валь­ни­ків з про­фе­сій­ним свя­том та від­зна­чив ла­уре­атів усе­ук­ра­їнсь­кої ак­ції «Ге­рой­-ря­ту­валь­ник ро­ку».

Сим­во­ліч­но в Ук­ра­їні са­ме в День ря­тів­ни­ка вже 16 ро­ків пос­піль про­во­дить­ся все­ук­ра­їнсь­ка ак­ція «Ге­рой­-ря­ту­валь­ник ро­ку». Се­ред ла­уре­атів ак­ції — жи­тель міс­та Не­ті­ши­на, що на Хмель­нич­чи­ні. Ці­єї зи­ми са­ме пра­ців­ник Хмель­ницької атом­ної елек­трос­танції Во­ло­ди­мир Ут­кін вря­ту­вав двій­ко діт­ла­хів, що про­ва­ли­ли­ся під кри­гу.

То­го дня об 11-й ран­ку Во­ло­ди­мир при­їхав в ам­бу­ла­то­рію сі­мей­ної ме­ди­ци­ни се­ла Ула­ша­нів­ка на прийом, ад­же страж­дає на гі­пер­то­нію. Рап­том мед­сес­тра че­рез вік­но по­ба­чи­ла, як на став­ку хтось бор­са­єть­ся у во­ді. Не роз­ду­му­ючи ні се­кун­ди, Во­ло­ди­мир по­біг на до­по­мо­гу по­то­пель­ни­кам. То­ді у по­ло­ні кри­ги опи­ни­лись двоє бра­тів — 8-річ­ний Улян та 9-річ­ний Ми­ки­та Жи­то­во­зи. На щас­тя все за­вер­ши­ло­ся доб­ре і для ді­тей, і для ря­тів­ни­ка. А ни­ні на под­вір’ї Ма­рі­їнсь­ко­го па­ла­цу у Ки­єві, гла­ва дер­жа­ви ві­тав ла­уре­атів все­ук­ра­їнсь­кої ак­ції «Ге­рой­-ря­ту­валь­ник ро­ку».

Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий за­ува­жив, що на пер­ший пог­ляд, це зви­чай­ні лю­ди з різ­них ку­точ­ків Ук­ра­їни, які, мож­ли­во, за ін­ших об­ста­вин ні­ко­ли в жит­ті не зус­трі­лись би. — Але чу­жа бі­да і влас­на муж­ність на­зав­жди об’єд­на­ла їх в од­ну по­туж­ну ко­ман­ду — ко­ман­ду справ­жніх ге­ро­їв Ук­ра­їни. Це лю­ди з ве­ли­кою ду­шею. Лю­ди, яким справ­ді не бай­ду­же. Чо­ло­ві­ки, жін­ки й ді­ти, які не шу­ка­ли сла­ви від сво­го под­ви­гу, а прос­то зро­би­ли так, як їм під­ка­за­ло їх­нє сер­це. Не­хай вдяч­ність бать­ків, які ледь не втра­ти­ли єди­ну ди­ти­ну, та вдяч­ність ді­тей, які зав­дя­ки вам не ста­ли си­ро­та­ми, зав­жди обе­рі­гає вас і ва­ші сім’ї, — на­го­ло­сив Во­ло­ди­мир Зе­ленсь­кий.

Президент Зеленський нагородив рятівника двох дітлахів із Хмельниччини , фото-1

Читайте також: У Хмельницькому розпочали монтажні роботи для спортивної арени Палацу спорту

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#нагорода #життя #діти #рятувальник #хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Оголошення
live comments feed...