• Головна
  • На Хмельниччині скажене цуценя покусало селянок
09:24, 7 грудня 2019 р.

На Хмельниччині скажене цуценя покусало селянок

Про чер­го­вий ви­па­док ска­зу в се­лі Кось­ко­ві, що у Ше­пе­тівсь­ко­му районі, по­ві­до­ми­ло район­не уп­равлін­ня Го­лов­но­го уп­равлін­ня Держ­прод­спо­жив­служ­би в Хмель­ницькій об­ласті.

Цього тиж­ня, 3 груд­ня, жи­тель­ка се­ла звер­ну­ла­ся до за­ві­ду­ва­ча Гри­цівсь­кої діль­ни­чої лі­кар­ні ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни з при­во­ду за­ги­бе­лі до­машньої со­ба­ки ві­ком 2 мі­ся­ці. То­го ж дня на міс­це по­дії ви­їха­ли спе­ці­аліс­ти Ше­пе­тівсь­кої район­ної дер­жавної лі­кар­ні ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни та Гри­цівсь­кої діль­ни­ці ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни. Зі слів влас­ни­ці фа­хів­ці з’ясу­ва­ли, що 30 лис­то­па­да со­ба­че­ня зап­лу­та­ло­ся на прив’язі.

Влас­ни­ця тва­ри­ни ра­зом з су­сід­кою на­ма­га­ли­ся її роз­плу­та­ти, у від­по­відь чо­ти­ри­ла­пе по­ку­са­ло жі­нок. Особ­ли­во­го зна­чен­ня цьому жін­ки від­ра­зу не на­да­ли. Нас­тупно­го дня со­ба­ка по­ча­ла від­мовля­ти­ся від кор­му, про­яв­ля­ючи аг­ре­сію. Гос­по­дар­ка по­мі­ти­ла у тва­рин­ки па­ра­ліч зад­ніх кін­ці­вок. До­маш­ній улюб­ле­нець по­чав нез­граб­но ру­ха­ти­ся по ко­лу. А вже 2 груд­ня близь­ко 11-ї го­ди­ни тва­ри­на за­ги­ну­ла.

Го­ло­ву со­ба­ки фа­хів­ці нап­ра­ви­ли в Хмель­ницьку ре­гі­ональ­ну дер­жавну ла­бо­ра­то­рію Держ­прод­спо­жив­служ­би. Ре­зуль­та­ти ла­бо­ра­тор­но­го дос­ліджен­ня ви­яви­ли­ся по­зи­тив­ни­ми — со­ба­че­ня бу­ло ура­же­не ска­зом. Про ви­па­док зах­во­рю­ван­ня со­ба­ки на сказ у се­лі Кось­ко­ві по­ві­до­ми­ли го­лов­но­го лі­ка­ря ШЦЛ, го­лов­но­го лі­ка­ря Ше­пе­тівсь­ко­го цен­тру ПМСД, го­ло­ву ДНПК при РДА.

Ста­ном на 4 груд­ня про­ве­ли за­сі­дан­ня з при­во­ду ка­ран­тинних об­ме­жень та зат­вер­джен­ня за­хо­дів з оз­до­ров­лення по­тер­пі­лих.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...