• Головна
  • У райцентрах Хмельниччини мінували 3 об’єкти: вокзал, автовокзал та суд
16:30, 10 грудня 2019 р.

У райцентрах Хмельниччини мінували 3 об’єкти: вокзал, автовокзал та суд

Сьогод­ні зран­ку, 10 груд­ня, на те­ле­фон­ну лі­нію «102» на­дій­шли ано­нім­ні по­ві­дом­лення про за­мі­ну­ван­ня.

На­ра­зі пра­ців­ни­ки спец­служб здій­сню­ють пе­ре­вір­ку на міс­цях за­мі­ну­ван­ня. Се­ред за­мі­но­ва­них об’єк­тів — Ізяс­лавсь­кий район­ний суд. Від­ра­зу у зв’яз­ку з по­ві­дом­ленням про за­мі­ну­ван­ня ева­ку­юва­ли пра­ців­ни­ків зак­ла­ду. По­ряд із бу­дів­лею пе­рек­ри­ли рух, пише День за Днем.

По­руч із су­дом пат­ру­лює по­лі­ція та по­жеж­ни­ки.Як ста­ло ві­до­мо «День за днем» із влас­них дже­рел, на­ра­зі, піс­ля пе­ре­вір­ки, ро­бо­ту су­ду по­нов­ле­но. Та­кож не­ві­до­ма осо­ба по­ві­до­ми­ла про не­без­пе­ку на Ста­ро­си­нявсь­ко­му ав­то­вок­за­лі. Цього ра­зу под­зво­ни­ли прос­то до по­ліс­ме­нів.

Пра­во­охо­рон­ці, ви­бу­хо­тех­ні­ки й реш­та спец­служб зно­ву ви­їха­ли на по­дію для об­сте­жен­ня те­ри­то­рії та убез­пе­чен­ня лю­дей від мож­ли­вої не­без­пе­ки. У Во­ло­чись­ку теж вда­ли­ся до ева­ку­ації па­са­жи­рів за­ліз­нично­го вок­за­лу. Ано­нім теж за­те­ле­фо­ну­вав у по­лі­цію, та по­ві­до­мив про мі­ну­ван­ня при­мі­щен­ня вок­за­лу. Пра­ців­ни­ки спец­підроз­ді­лів об­сте­жу­ва­ли те­ри­то­рію.

Вар­то заз­на­чи­ти, що, на щас­тя, по­дія не впли­ну­ла на змі­ну роз­кла­ду ру­ху по­тя­гів. — Те­ле­фо­ном на­дій­шли по­ві­дом­лення від ано­ні­ма про за­мі­ну­ван­ня. На міс­ця по­дій ви­їха­ли пра­ців­ни­ки по­лі­ції, аби про­вес­ти пе­ре­вір­ку за да­ни­ми фак­та­ми, — під­твер­ди­ли для «День за днем» у Го­лов­но­му уп­равлін­ні по­лі­ції Хмель­ницької об­ласті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#вибух #хмельниччина #небезпека
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...