• Головна
  • Земельні справи: На Хмельниччині хабарниці обрали запобіжний захід
11:52, 13 грудня 2019 р.

Земельні справи: На Хмельниччині хабарниці обрали запобіжний захід

2 мі­ся­ці з мож­ли­віс­тю вне­сен­ня зас­та­ви в роз­мі­рі 168160 гри­вень

Нагадаємо: 11 груд­ня правоохоронці за­до­ку­мен­тували факт ви­ма­ган­ня та одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди в роз­мі­рі 600 до­ла­рів го­ло­вою Гри­цівсь­кої об’єд­на­ної те­ри­то­рі­аль­ної гро­ма­ди. За ці гро­ші по­са­до­ви­ця обі­ця­ла спри­яти у прий­нят­ті се­сі­єю се­лищ­ної ра­ди рі­шен­ня про на­дан­ня в орен­ду двох зе­мель­них ді­ля­нок.

12 груд­ня, їй вру­чи­ли по­ві­дом­лення про пі­доз­ру у вчи­нен­ні пра­во­по­ру­шен­ня за час­ти­ною 3 стат­ті 368 — Прий­нят­тя про­по­зи­ції, обі­цян­ки або одер­жання неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди служ­бо­вою осо­бою. У час­ти­ні 3 йдеть­ся: «Ді­ян­ня, пе­ред­ба­че­не час­ти­ною пер­шою або дру­гою ці­єї стат­ті, пред­ме­том яко­го бу­ла неп­ра­во­мір­на ви­го­да у ве­ли­ко­му роз­мі­рі або вчи­не­не служ­бо­вою осо­бою, яка зай­має від­по­ві­даль­не ста­но­ви­ще, або за по­пе­редньою змо­вою гру­пою осіб, або пов­торно, або по­єд­на­не з ви­ма­ган­ням неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди, — ка­ра­єть­ся поз­бавлен­ням во­лі на строк від п’яти до де­ся­ти ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до трьох ро­ків, з кон­фіска­ці­єю май­на».

Сьогод­ні, 13 груд­ня, Ше­пе­тівсь­кий місь­крайон­ний суд об­рав по­са­до­ви­ці за­по­біж­ний за­хід у виг­ля­ді ареш­ту стро­ком на 2 мі­ся­ці з мож­ли­віс­тю вне­сен­ня зас­та­ви в роз­мі­рі 168160 гри­вень. Та­кож жін­ку з 13 груд­ня 2019 по 8 лю­то­го 2020 ро­ку від­сто­ро­не­но з по­са­ди очіль­ни­ка Гри­цівсь­кої ОТГ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#хабар #суд #земля #хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...