• Головна
  • Двух військових з Хмельниччини звільнено з полону
08:59, 31 грудня 2019 р.

Двух військових з Хмельниччини звільнено з полону

Двух військових з Хмельниччини звільнено з полону

Мо­ва йде про майора Сер­гія Іван­чу­ка та сер­жанта Іва­на Дє­єва.

Про те що обоє вій­сько­вос­лужбов­ці з Хмель­ницької об­ласті по­ві­до­ми­ла ВО «Сво­бо­да» Хмель­нич­чи­ни на сво­їй сто­рін­ці у фей­сбу­ці.

Як заз­на­чає Гро­мадсь­ке, Сер­гій Іван­чук — на­чаль­ник ін­же­нер­ної служ­би 8-го пол­ку спец­приз­на­чен­ня з по­зив­ним «Фу­гас». Пот­ра­пив у по­лон 5 лю­то­го 2017 ро­ку ра­зом зі сво­їм під­леглим, сер­жантом Іва­ном Дє­євим. Його дру­жи­на Вік­то­рія роз­по­ві­ла жур­на­ліс­там, що в той день до неї прий­шов то­ва­риш чо­ло­ві­ка і пок­ли­кав на роз­мо­ву. Він по­ві­до­мив, що Сер­гій не ви­хо­дить на зв’язок і що він пот­ра­пив у по­лон са­мо­наз­ва­ної «ЛНР».

10 бе­рез­ня з’яви­ло­ся ві­део з до­пи­том Сер­гія, піз­ні­ше теж бу­ли ві­део, де чо­ло­вік уже був одя­ге­ний в тю­рем­ну ро­бу. Піз­ні­ше так зва­ний суд «ЛНР» «за­су­див» Сер­гія Іван­чу­ка до 20 ро­ків ув’яз­нення. Увесь час на Сер­гія вдо­ма че­ка­ли дру­жи­на Вік­то­рія і двоє доньок. Жін­ка роз­по­ві­ла ді­тям прав­ду, що та­та ут­ри­му­ють про­ти його во­лі.

Сер­гій Іван­чук — ка­ва­лер ор­де­ну «Бог­да­на Хмель­ницько­го» І­ІІ та ІІ сту­пе­нів. Іван Дє­єв — вій­сько­вий 8-го пол­ку спец­приз­на­чен­ня ЗСУ, був ак­ти­віс­том Май­да­ну. У 2016 ро­ці на­го­род­же­ний ор­де­ном «За муж­ність» 3-го сту­пе­ня за участь у вій­ні на Дон­ба­сі.

У по­лон бойови­ків пот­ра­пив у лю­то­му 2017 ро­ку на Лу­ган­щи­ні. У не­ді­лю, 29 груд­ня, від­бувся ве­ли­кий об­мін по­ло­не­них. З тю­рем са­моп­ро­го­ло­ше­них «рес­публік» по­вер­ну­ли 76 ук­ра­їн­ців, се­ред них 12 вій­сько­вих. Ук­ра­їна пе­ре­да­ла так зва­ним «ЛНР» та «ДНР» 127 лю­дей.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#війна #хмельницький #військовослужбовець #полон
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...