• Головна
  • У Хмельницькому 20 червня в СІЗО відкриють платну камеру
15:27, 19 червня 2020 р.

У Хмельницькому 20 червня в СІЗО відкриють платну камеру

У Хмельницькому 20 червня в СІЗО відкриють платну камеру

В Ук­ра­їні вже три­ває ек­спе­ри­мент, за яким спос­те­рі­га­ти­ме уряд про­тя­гом 2 ро­ків, — зап­ро­вад­ження плат­них ка­мер у СІ­ЗО. 

Вже 20 чер­вня від­крит­тя VIP-ка­ме­ри від­бу­деть­ся у Хмель­ницько­му СІ­ЗО. За­кін­чить­ся цей ек­спе­ри­мент ство­рен­ням при­ват­них слід­чих ізо­ля­то­рів. Це по­ши­ре­на за кор­до­ном прак­ти­ка. Про це по­ві­до­ми­ло Мі­ніс­терс­тво юс­ти­ції Ук­ра­їни на сво­їй сто­рін­ці в фей­сбу­ці.

— Плат­ні ка­ме­ри вже зап­ро­вад­же­ні в Ук­ра­їні, — заз­на­чив Гла­ва Мі­нюс­ту Де­нис Ма­люсь­ка в ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу «Пря­мий». — Най­ближ­чим ча­сом від­кри­ють­ся у Хмель­ницько­му, Він­ни­ці, Жи­то­ми­рі та Чер­нівцях. Ви­ру­че­ні кош­ти спря­му­ємо на ре­монт без­коштов­них ка­мер, щоб і там пок­ра­щи­ти умо­ви пе­ре­бу­ван­ня гро­ма­дян, які пе­ред за­ко­ном ще вва­жа­ють­ся не­вин­ни­ми.

Вже вда­ло­ся зіб­ра­ти по­над 115 ти­сяч гри­вень оп­ла­ти за VIP-ка­ме­ри.

— Пот­ра­пи­ти у ка­ме­ру мо­же зат­ри­ма­ний, який ба­жає зап­ла­ти­ти влас­ні кош­ти за пок­ра­ще­ні умо­ви, — до­дав Го­ло­ва Мі­нюс­ту. — Най­до­рож­ча плат­ня у Ки­єві — близь­ко 12 ти­сяч гри­вень на мі­сяць, в ін­ших міс­тах де­шев­ше — 3–4 ти­ся­чі.

Роз­ра­хо­ва­ні ка­ме­ри на пе­ре­бу­ван­ня 2–4 осіб. Ма­ють влас­ну точ­ку з во­дою, а ще — мік­рохвильов­ку, хо­ло­диль­ник, те­ле­ві­зор.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...