Фермер з Хмельниччини експортує равликів у ресторани країн Європи

Шість тонн пер­шо­сор­тних рав­ли­ків з ді­лян­ки зем­лі пло­щею у 25 со­ток пла­нує зіб­ра­ти во­се­ни Сер­гій Лан­чук на сво­їй рав­ли­ко­вій фер­мі, що поб­ли­зу Кам’ян­ця-По­діль­сько­го. Як по­ві­дом­ляє у сво­єму сю­же­ті «СУС­ПІЛЬ­НЕ», чо­ло­вік, за­ра­ди ці­єї спра­ви, по­ки­нув ро­бо­ту, аби прис­вя­ти­ти біль­ше ча­су роз­ве­ден­ню та дог­ля­ду за рав­ли­ка­ми.

Ідея роз­во­ди­ти рав­ли­ків з’яви­ла­ся у Сер­гія Лан­чу­ка два ро­ки то­му, ко­ли по­ба­чив ві­део про од­ну з рав­ли­ко­вих ферм в Ук­ра­їні. Од­ра­зу за­ці­ка­вив­ся і прой­шов від­по­від­не нав­чання.

— Піс­ля то­го я за­ку­пив ма­точ­не ста­до і влас­не піс­ля цього по­ча­ла­ся моя влас­на спра­ва. В Ук­ра­їні ви­ро­щу­ють три ви­ди рав­ли­ків. Най­по­пу­ляр­ні­ші — це Helix Aspersa Muller, які влас­не я роз­воджу, — роз­по­ві­дає Сер­гій Лан­чук.

В Єв­ро­пі рав­ли­ко­вий біз­нес на­зи­ва­ють біз­не­сом для лі­ни­вих, ка­же Сер­гій Лан­чук. І пос­пі­шає спрос­ту­ва­ти цей міф.

— Є де­кіль­ка ета­пів. По­чи­на­єть­ся все з ма­точ­но­го ста­да, це реп­ро­дук­тор, який не­об­хідний для то­го, щоб від­клас­ти ік­ру. Да­лі з ік­ри від­бу­ва­єть­ся про­цес ін­ку­ба­ції, тоб­то ік­ра ін­ку­бу­єть­ся і з неї ви­луп­лю­єть­ся мальок. Да­лі вже йде під­ро­щу­ван­ня рав­ли­ка, — ка­же Сер­гій Лан­чук.

Рав­ли­ків ви­ро­щу­ють під спе­ці­аль­ни­ми щи­та­ми, які вдень за­хи­ща­ють їх від сон­ця. На по­лі сі­ють спе­ці­аль­ну рос­ли­ну пер­ко, яка ба­га­та на бі­лок і слу­гує їжею для рав­ли­ків, по­яс­нює Сер­гій Лан­чук.

Ка­же, до­дат­ко­во го­дує рав­ли­ків спе­ці­аль­ною су­міш­шю ком­бі­кор­му. Во­ни не­ви­баг­ли­ві і май­же не хво­рі­ють.

— Вве­че­рі від­бу­ва­єть­ся зро­шу­ван­ня, тоб­то вми­ка­єть­ся по­лив, щи­ти ста­ють мок­ри­ми і рав­лик ви­пов­зає на щит і їсть корм. Єди­не, що шко­дить рав­ли­ку, це різ­ні гри­зу­ни, які мо­жуть його їс­ти, це пта­хи, — го­во­рить Сер­гій Лан­чук.

За пе­ри­мет­ром по­ля роз­кла­да­єть­ся спе­ці­аль­на от­ру­та, за­ко­пу­єть­ся в зем­лю, щоб рав­лик неї не діс­тався. Тка­ни­на теж за­ко­пу­єть­ся на 20 см в зем­лю, щоб кро­ти і ми­ші не мог­ли про­ліз­ти.

В хо­лод­ну по­ру ро­ку рав­ли­ки впа­да­ють у стан ана­бі­озу, тоб­то у спляч­ку, не рос­туть. Тих рав­ли­ків, які пов­ністю сфор­му­ва­ли­ся, які ма­ють за­вер­ну­ту гу­бу, від­би­ра­ють та три дні ми­ють, аби ви­по­рож­ни­ти киш­ківник. По­тім ви­су­шу­ють.

— Він ви­су­шу­єть­ся, зак­ри­ва­єть­ся плів­кою, і впа­дає в стан ана­бі­озу. Са­ме в та­ко­му ста­ні він по­мі­ща­єть­ся до хо­ло­диль­но­го при­мі­щен­ня, де під­три­му­єть­ся ста­біль­на тем­пе­ра­ту­ра 5–6 гра­ду­сів і кон­тро­лю­єть­ся во­ло­гість. І рав­лик там со­бі спить. Мож­ли­во на­віть до пів ро­ку він мо­же спа­ти без втра­ти сут­тє­вої ва­ги і без смер­тнос­ті, — роз­по­ві­дає фер­мер.

Рав­ли­ки ви­рос­та­ють до пот­рібних роз­мі­рів за 4 мі­ся­ці, до­дає Сер­гій Лан­чук. Його рав­ли­ків ра­зом з ін­ши­ми ви­ро­ще­ни­ми в Ук­ра­їні рав­ли­ка­ми ек­спор­ту­ють у рес­то­ра­ни кра­їн Єв­ро­пи. Ка­же, про­дук­ці­єю за­ці­ка­ви­ли­ся гру­зинсь­кі рес­то­ра­то­ри.

Щоб при­го­ту­ва­ти рав­ли­ків, піс­ля три­ден­но­го мит­тя їх по­си­па­ють сіл­лю на 20 хви­лин, про­ми­ва­ють і ки­да­ють в ок­ріп на 15 хви­лин, від­ді­ля­ють фі­ле від муш­лі і ва­рять ок­ре­мо у спе­ці­аль­но­му буль­йоні зі спе­ці­ями три го­ди­ни. Муш­лю ва­рять у со­ля­но­му роз­чи­ні дві го­ди­ни та сте­ри­лі­зу­ють у ду­хов­ці.

— Ко­ли зва­ри­ло­ся фі­ле, го­ту­єть­ся спе­ці­аль­ний со­ус, ми го­ту­ємо 5 ви­дів со­усів, і йде про­цес фар­ши­ру­ван­ня, тоб­то ло­жить­ся тро­хи со­усу, м’ясо рав­ли­ка і зак­ри­ва­єть­ся теж со­усом. І во­но за­мо­ро­жу­єть­ся і збе­рі­га­єть­ся в мо­ро­зил­ці десь до пів ро­ку в ва­ку­ум­но­му упа­ку­ван­ні, — до­дає Сер­гій Лан­чук.

Для охо­чих про­во­дять ек­скур­сії з де­гус­та­ці­єю рав­ли­ків. Їх м’ясо та ік­ру ко­рис­но вжи­ва­ти в їжу ва­гіт­ним жін­кам та лю­дям із сер­це­во-су­дин­ни­ми хво­ро­ба­ми, роз­по­ві­дає Сер­гій Лан­чук.

Ік­ра рав­ли­ків — най­до­рож­ча в сві­ті, ос­кіль­ки один рав­лик від­кла­дає 3–4 гра­ми ік­ри, а 50 % рав­ли­ків мо­жуть по­ми­ра­ти піс­ля клад­ки ік­ри. У рав­ли­ках ба­га­то біл­ку, амі­но­кис­лот, май­же не­ма хо­лес­те­ри­ну. А ще — це сво­єрід­ний аф­ро­ди­зі­ак. Спо­жи­ва­ти їх кра­ще з бі­лим су­хим або на­пів­су­хим ви­ном.

Джерело
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

STOP COVID-19
Хмельницька ОДА інформує: станом на 08.00 2 липня в Хмельницькій області зареєстровано 821 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Виявлено 10 нових випадків захворювання: 7 - м. Старокостянтинів 1 - Старокостянтинівський район 1 - Ізяславський район 1 - м. Хмельницький Одужало 558 осіб (68,8% від підтверджених випадків), з них 47 діти, 97 медпрацівники. Кількість летальних випадків в області -18.
Суспільство
Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на шість поїздів далекого сполучення. Зокрема, з цього тижня відновлять курсування поїзди до Херсона, Бердянська та Новоолексіївки.    Поїзд №375/376 Харків — Херсон курсуватиме щоденно з Харкова з 5 липня, з Херсона з 6 липня. Поїзд №86/85 Львів — Новоолексіївка вирушить зі Львова 5 липня, з Новоолексіївки 6 липня. До 12 вересня він курсуватиме щодня, після 13 вересня — через день.   Поїзд №88/87 Ковель — Новоолексі...
Пригоди
1 липня о 15:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Пашківці Старокостянтинівського району в криницю впала людина. На місце виклику негайно прибули рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Не зволікаючи, надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки та пожежного пояса дістали 83-річну жінку із колодязя та передали її медикам. ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
Суспільство
Якщо глядачам на фестиваль не можна - фест прийде до них додому! 2 липня на youtube-каналі Rock&Buh відбудеться презентація фільму, що має шанс увійти в історію музики та подій. "Ми не хотіли ні відміняти, ні переносити цьогорічний фестиваль "Rock&Buh", - каже міський голова Олександр Симчишин. - Якщо колись вирішили, що він має проводитися кожного року, то потрібно дотримуватися такого графіку. Тому шукали новий формат, котрий був би цікавим і глядачам, і...
Кримінал
1 липня 2020 року співробітниками державної установи «Хмельницький слідчий ізолятор» під час догляду поштової посилки, було виявлено та вилучено 14,5 літрів алкоголю, а саме 4 літри коньяку та 10,5 літрів вина. За цим фактом працівниками установи проводиться робота щодо оформлення та подальшого направлення до суду матеріалів за ознаками вчинення адміністративного правопорушення. відповідальність за яке передбачено у вигляді попередження або накладення штра...
Суспільство
Влада почне повертати жорсткі обмеження, коли в лікарнях не буде вільних місць для хворих. Слідом за прем'єр-міністром Денисом Шмигалем про можливість посилення карантинних обмежень заявив глава МОЗ Максим Степанов. Про таку ймовірність він розповів на брифінгу в середу, 1 липня, повідомляє Кореспондент. "Я є одним з найбільших прихильників того, щоб ми якнайшвидше взагалі скасували будь-які карантинні обмеження, але я розумію, що це станеться, коли ми вза...
Пригоди
Парламентський комітет підтримав утворення 5 районів у Хмельницькій області. Що остаточно змінилося? Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав нові межі п’яти районів Хмельницької області, повідомляє  НГП. Сьогодні за відповідний проєкт проголосувало 23 членів комітету. Крім цього, троє осіб не голосували, один “утримався”. За словами голови підкомітету...
Пригоди
1 липня о 12:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у торговельному закладі, що на вул. Кам’янецькій в обласному центрі. За викликом було негайно спрямовано два відділення рятувальників 1 Державного пожежно-рятувального загону. Як виявилось, горіла покрівля закладу на площі 10 кв.м, існувала загроза подальшого поширення полум’я на торговельні приміщення. Через надмірну задимленість вогнеборцям довелося працювати у складі ланки газоди...
Пригоди
Аварія сталася вчора, 30 червня, близько 04:55 години на автодорозі «Житомир — Чернівці», поблизу с. Сутківці. За попередньою інформацією, 50-річний житель м. Хмельницького, керуючи автомобілем «Мерседес 308 CDI», не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем «Рено Трафік» під керуванням 33-річного жителя м. Хмельницького, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок ДТП травмувалися пасажири автомобіля «Рено Трафік», мешканці м. Хм...