• Головна
  • На Хмельниччині знайшли тіло хлопця, якого розшукували 4 місяці
10:44, 6 квітня

На Хмельниччині знайшли тіло хлопця, якого розшукували 4 місяці

На Хмельниччині знайшли тіло хлопця, якого розшукували 4 місяці

В селі Плесни Шепетівського районі місцеві жителі виявили в озері тіло 25-річного молодика. 

Про зник­нення 25-річ­но­го Дмит­ра Ши­рок­ши­на з се­ла Плес­ни, що у Ше­пе­тівсь­кій ТГ, ста­ло ві­до­мо ще 28 лис­то­па­да 2020 ро­ку. То­го ве­чо­ра мо­ло­дик вий­шов зі сво­го бу­дин­ку і не по­вер­нувся. По­над чо­ти­ри мі­ся­ці по­шу­ків не да­ли жод­них ре­зуль­та­тів. Про це повідомило видання “День за Днем”.

5 квіт­ня в обід­ню по­ру жи­те­лі се­ла Плес­ни по­ба­чи­ли, що у міс­це­во­му став­ку пла­ває ті­ло лю­ди­ни.

— До нас звер­ну­ли­ся пра­ців­ни­ки по­лі­ції. Ря­ту­валь­ни­ки ли­ше діс­та­ли ті­ло з во­ди та доп­ра­ви­ли на ме­дек­спер­ти­зу, — по­ві­до­мив для «День за днем» Вік­тор Мат­вій­чук, на­чаль­ник Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го сек­то­ру ГУ ДСНС у Хмель­ницькій об­ласті.

Ним ви­явив­ся ра­ні­ше зник­лий Дмит­ро Ши­рок­шин, сум­ною звіс­ткою у со­ці­аль­них ме­ре­жах по­ді­ли­ла­ся його ма­ти Люд­ми­ла Ци­га­нюк.

— При­чи­на смер­ті — утоп­лення. Зник, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра по­віт­ря бу­ла низь­ка. Че­рез по­теп­ління ті­ло по­ча­ло руй­ну­ва­ти­ся та вип­ливло, — заз­на­чив Ва­ле­рій Ку­хар­чук, за­ві­ду­вач від­ді­лен­ня Ше­пе­тівсь­ко­го між­район­но­го від­ді­лен­ня су­до­во-ме­дич­ної ек­спер­ти­зи.

#пригоди. хмельниччина #смерть
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить

Коментарі

Оголошення
live comments feed...