• Головна
  • На Хмельниччині знайшли мертвим батька 5-х дітей
08:13, 6 червня

На Хмельниччині знайшли мертвим батька 5-х дітей

35-річ­ний Сер­гій Редь­кі­н пі­шов з до­му вве­че­рі 21 трав­ня та не по­вер­нувся.

Ос­тан­нє міс­це зна­ход­жен­ня — Хмель­­ниць­ка об­ласть, се­ло Ве­ли­кі Пу­зир­ки на Ізяс­лав­щи­ні, що у Ше­пе­тівсь­­ко­му районі. Його знай­шли у чет­вер, 3 чер­вня. На про­хан­ня рід­них, у який спо­сіб чо­ло­вік по­мер, не роз­го­ло­шу­ється.

«Близь­ко тиж­ня то­му до по­лі­ції міс­та Ізяс­ла­ва на­дій­шло по­ві­дом­лення про зник­нення цього чо­ло­ві­ка. Від­ра­зу бу­ло вжи­то ряд опе­ра­тив­но-по­шу­ко­вих за­хо­дів для вста­нов­лення його міс­ця зна­ход­ження. На жаль, на мо­мент його ви­яв­лення, він був мер­твий. Ті­ло цього гро­ма­дя­ни­на нап­ра­ви­ли на су­до­во-ме­дич­ну ек­спер­ти­зу для вста­нов­лення при­чин смер­ті. По­пе­редньо — оз­нак на­силь­ницької смер­ті не ви­яв­ле­но», — заз­на­чи­ли для «День за днем» у Ше­пе­тівсь­ко­му район­но­му уп­равлін­ні по­лі­ції.

У по­мер­ло­го ли­ши­ли­ся дру­жи­на та 5 ді­тей.

#смерть #самогубство #хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Оголошення
live comments feed...