• Головна
  • У 13% протестованих працівників харчоблоків у закладах освіти Хмельниччини виявили стафілокок
15:29, 24 жовтня 2021 р.

У 13% протестованих працівників харчоблоків у закладах освіти Хмельниччини виявили стафілокок

У 13% протестованих працівників харчоблоків у закладах освіти Хмельниччини виявили стафілокок

Ре­гі­ональ­ні Цен­три кон­тро­лю та про­фі­лак­ти­ки хво­роб МОЗ Ук­ра­їни роз­по­ча­ли рап­то­ві пе­ре­вір­ки пра­ців­ни­ків хар­чобло­ків у зак­ла­дах ос­ві­ти на но­сій­ство зо­ло­тис­то­го ста­фі­ло­ко­ка.

Як по­ві­до­ми­ла прес­служ­ба Мі­ніс­терс­тва охо­ро­ни здо­ров’я, за 8 днів пе­ре­ві­рок (ста­ном на 19 жов­тня) за­га­лом об­сте­же­но 9117 осіб. Рап­то­ві пе­ре­вір­ки від­бу­ли­ся в 3002 зак­ла­дах. За ре­зуль­та­та­ми об­сте­жень 940 осіб (10 %) ма­ють по­зи­тив­ний ре­зуль­тат тес­ту на но­сій­ство ста­фі­ло­ко­ку.

Що сто­су­єть­ся Хмель­нич­чи­ни, то на 19 жов­тня бу­ло об­сте­же­но 272 осо­би. За ре­зуль­та­та­ми об­сте­жень 36 осіб ма­ють по­зи­тив­ний ре­зуль­тат тес­ту на но­сій­ство ста­фі­ло­ко­ку. Ви­яв­ле­ні но­сії ін­фекцій бу­дуть від­сто­ро­не­ні від ро­бо­ти на час лі­ку­ван­ня й до пов­но­го оду­жан­ня. Ще 108 ре­зуль­та­тів дос­ліджень очі­ку­ють­ся. Рап­то­ві пе­ре­вір­ки від­бу­ли­ся у 72 зак­ла­дах.

До­від­ко­во:

Пе­ре­вір­ки здій­сню­ють дер­жавні ус­та­но­ви — цен­три кон­тро­лю та про­фі­лак­ти­ки хво­роб МОЗ Ук­ра­їни та ДУ «Жи­то­мирсь­кий об­ласний ла­бо­ра­тор­ний центр МОЗ Ук­ра­їни».

Пе­ре­вір­ки здій­сню­ють­ся на ви­ко­нан­ня пос­та­но­ви го­лов­но­го дер­жавно­го са­ні­тар­но­го лі­ка­ря Ук­ра­їни від 07.10.2021 № 15 «Що­до ор­га­ні­за­ції про­ве­ден­ня по­за­чер­го­вих об­сте­жень пра­ців­ни­ків хар­чобло­ків зак­ла­дів ос­ві­ти, ди­тя­чих зак­ла­дах оз­до­ров­лення та від­по­чин­ку, ди­тя­чих бу­дин­ках-ін­терна­тах у зв’яз­ку по­гір­шення епі­де­міч­ної си­ту­ації».

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#хмельницький
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...