• Головна
  • На чемпіонаті України шаблісти гідно представили Хмельниччину
17:43, 18 січня

На чемпіонаті України шаблісти гідно представили Хмельниччину

На чемпіонаті України шаблісти гідно представили Хмельниччину

Не­ті­шинсь­кі спорт­сме­ни, що зай­ма­ють­ся у КДЮСШ ППО Хмель­ницької А­ЕС під ке­рів­ниц­твом тре­не­ра Ві­та­лія Ци­са­ру­ка, взя­ли участь у чем­пі­она­ті Ук­ра­їни з фех­ту­ван­ня на шаб­лях се­ред юні­орів.

На чем­пі­она­ті Ук­ра­їни, який від­бу­вав­ся у Ки­єві 15–16 січ­ня, юна­ки та дів­ча­та 2003 ро­ку на­род­ження та мо­лод­ші у скла­ді збір­ної ко­ман­ди Хмель­ницької об­ласті зма­га­ли­ся се­ред най­сильні­ших шаб­лістів Ук­ра­їни.

За сло­ва­ми зас­лу­же­но­го тре­не­ра Ук­ра­їни Ві­та­лія Ци­са­ру­ка, не­ті­шин­ці по­ка­за­ли доб­рі ре­зуль­та­ти у по­єдин­ках зі стар­ши­ми за ві­ком і більш дос­відче­ни­ми шаб­ліста­ми.

Най­кра­щий ре­зуль­тат в осо­бис­тих зма­ган­нях у Дмит­ра Ко­ло­ба­єва (2005 ро­ку на­род­ження), який по­сів п’яте міс­це, зу­пи­нив­шись за крок до ме­да­лі. Юна фех­ту­валь­ни­ця, де­бю­тан­тка чем­пі­она­ту Ук­ра­їни Майя Ве­лич­ко про­де­монс­тру­ва­ла гід­ний ре­зуль­тат — 17 міс­це се­ред 38 учас­ниць, за­явив­ши про свій по­тен­ці­ал у цьому ви­ді спор­ту.

Жі­но­ча збір­на Хмель­ницької об­ласті здо­бу­ла шос­те міс­це. До скла­ду ко­ман­ди увій­шли не­ті­шин­ки Майя Ве­лич­ко, По­лі­на Да­ни­люк, Аль­бі­на Кар­ва­сар­на, Ка­те­ри­на Сав­чук. Чо­ло­ві­ча збір­на та­кож бу­ла пред­став­ле­на ви­хо­ван­ця­ми КДЮСШ ППО ХА­ЕС. Честь об­ласті від­сто­юва­ли Єгор Же­бель, Дмит­рій Ко­ло­ба­єв, Дмит­рій Заг­ре­бель­ний та Іван Па­ла­мар­чук. Юна­ки за­вер­ши­ли зма­ган­ня з вось­мим ре­зуль­та­том.

Фех­ту­ван­ня — тра­ди­цій­но по­пу­ляр­ний се­ред не­ті­шин­ців вид спор­ту, са­ме шаб­ліс­тки пер­ши­ми прос­ла­ви­ли на­ше міс­то на Олім­пій­ській аре­ні. «Ша­хи у ру­сі» — так на­зи­ває цей вид спор­ту Ві­та­лій Ци­са­рук, на його тре­ну­ван­нях ді­ти удос­ко­на­лю­ють ко­ор­ди­на­цію, від­працьову­ють швид­ку ре­ак­цію та мис­лення, а ще нав­ча­ють­ся дис­циплі­ні та вит­римці. На­ра­зі сек­цію від­ві­ду­ють 55 спорт­сме­нів ві­ком від 5 до 25 ро­ків.

Тре­нер фех­ту­валь­ни­ків вва­жає, що здо­бу­ті на чем­пі­она­ті Ук­ра­їни ре­зуль­та­ти се­ред юні­орів свід­чать, що мо­ло­де по­ко­лін­ня не­ті­шинсь­ких шаб­лістів пос­ту­по­во на­бу­ває вмінь та вип­ро­бо­вує свої си­ли, бе­ру­чи участь у зма­ган­нях най­ви­що­го рів­ня. Отож, по­ба­жа­ємо юним спорт­сме­нам не зу­пи­ня­тись на до­сяг­ну­то­му і під­ко­рю­ва­ти Олім­пій­ські вер­ши­ни.

За повідомленням ХАЕС
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#спорт #хмельницький #хмельниччина #шпагісти #чемпіонат,
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Оголошення
live comments feed...