• Головна
  • У Хмельницькому пес-приблуда став обличчям еко-проєкту
14:15, 25 січня 2020 р.

У Хмельницькому пес-приблуда став обличчям еко-проєкту

У Хмельницькому пес-приблуда став обличчям еко-проєкту

П’ять ро­ків то­му со­ба­ку, яко­го на­рек­ли Гу­фі, ак­ти­віс­ти знай­шли на сміт­тєзва­ли­щі Хмель­ницько­го. Нев­довзі тва­ри­на ста­ла об­личчям еко­ло­гіч­но­го про­єк­ту «Ро­зум­не дов­кілля. Хмель­ницький».

Дав при­хис­ток для Гу­фі ке­рів­ник про­єк­ту Ми­ко­ла Ва­ри­щук, повідомдяє День за днем.

На­ра­зі улюб­ле­нець жи­ве у теп­ло­му бу­дин­ку та го­ди­на­ми ні­жить­ся на со­неч­ку, зи­ма цього­річ доз­во­ляє. Та­кож у пе­си­ка є влас­ний блог в Ін­стаг­ра­мі, звід­кі­ля він вчить хмель­нич­чан сор­ту­ва­ти та ку­ди ви­ки­да­ти від­хо­ди. Пес-бло­гер та бо­рець за дов­кілля став го­лов­ним ге­ро­єм ін­фогра­фік, що нав­ча­ють та по­яс­ню­ють важ­ли­вість сор­ту­ван­ня по­бу­то­во­го сміт­тя. У ві­де­оро­ли­ках пес го­во­рить го­ло­сом при­буль­ця Аль­фа з од­ной­мен­но­го се­рі­алу. На щас­тя, у Хмель­ницько­го сміт­тєзва­ли­ща спра­ви піш­ли так са­мо доб­ре, як і у його ко­лишнього меш­канця Гу­фі.

З 2019-го там ви­до­бу­ва­ють бі­огаз, а за 2 ро­ки вже пла­ну­ють від­кри­ти за­вод з пе­ре­роб­ки по­бу­то­вих від­хо­дів.

— Ми хо­че­мо зак­ри­ти це сміт­тєзва­ли­ще та за­са­ди­ти його де­ре­ва­ми, як за стан­дарта­ми ЄС, — ка­же Ми­ко­ла Ва­ри­щук. До­по­ки Хмель­ницький не має ста­ці­онар­них пун­ктів прийому втор­си­ро­ви­ни, в міс­ті зби­ра­ють один або кіль­ка ви­дів від­хо­дів спе­ці­аль­ні Еко­бу­си. Є на­віть гра­фік їх пе­ре­бу­ван­ня у різ­них мік­ро­районах об­ласно­го цен­тру. З лю­то­го у хмель­ницьких шко­лах міс­та роз­по­чи­на­єть­ся дру­га хви­ля нав­чаль­но­го сор­ту­ван­ня. Ко­жен зак­лад от­ри­має кіль­ка ком­плек­тів для сор­ту­ван­ня та ін­форма­цій­ний пла­кат. Ці кон­тей­не­ри бу­де вста­нов­ле­но у вес­ти­бю­лях зак­ла­дів.

Не­що­дав­но чле­ни про­єк­ту «Ро­зум­не дов­кілля. Хмель­ницький» зус­трі­ли­ся з вчи­те­ля­ми та еко-во­лон­те­ра­ми. Мо­ва йшла про важ­ли­вість ро­зум­но­го став­лення до дов­кілля. На зус­тріч прий­шов і Гу­фі, як учас­ник еко-ко­ман­ди. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#екологія #хмельницький
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...