• Головна
  • До 6 років позбавлення волі засуджено мешканця Славути
18:31, 18 квітня 2023 р.

До 6 років позбавлення волі засуджено мешканця Славути

До 6 років позбавлення волі засуджено мешканця Славути

Чо­ло­ві­ка за­суд­же­но до 6 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі з кон­фіска­ці­єю усього май­на, ок­рім жит­ла. Про це по­ві­до­ми­ла Про­ку­ра­ту­ра Хмель­ницької об­ласті.

По­дії від­бу­ва­ли­ся в міс­ті Не­ті­ши­ні на по­чат­ку пов­но­мас­штаб­ної вій­ни ро­сії про­ти Ук­ра­їни. Ко­ли ко­жен сві­до­мий гро­ма­дя­нин на­ма­гав­ся внес­ти свою ко­ристь у бо­роть­бі з во­ро­гом, вка­за­ний чо­ло­вік ви­рі­шив зай­ня­ти­ся не­за­кон­ною ді­яль­ніс­тю.

«Пред­став­ни­ки вже на той час сфор­мо­ва­но­го під­розді­лу те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни по­мі­ти­ли див­ну по­ве­дін­ку мо­ло­ди­ка, який при­пар­ку­вав ав­то з іно­зем­ною ре­єс­тра­ці­єю бі­ля мос­ту та ви­рі­ши­ли пе­ре­ві­ри­ти чо­ло­ві­ка», — йдеть­ся у по­ві­дом­ле­ні.

На за­пи­тан­ня чи не має він за­бо­ро­не­но­го — злов­мисник зля­кав­ся та доб­ро­віль­но ви­дав 26 згор­тків з ка­на­бі­сом, а те­ро­бо­ро­нів­ці, в свою чер­гу, вик­ли­ка­ли пра­во­охо­рон­ців.

«Од­нак вже нас­тупно­го дня його зу­пи­ни­ли на блок­посту вже на ін­шо­му ав­то­мо­бі­лі. Під час пе­ре­вір­ки пра­ців­ни­ки по­лі­ції зно­ву ви­яви­ли нар­ко­ти­ки», — заз­на­чи­ли у про­ку­ра­ту­рі.

За пуб­лічно­го об­ви­ну­ва­чен­ня Ше­пе­тівсь­кої ок­ружної про­ку­ра­ту­ри суд виз­нав вин­ним 29-річ­но­го меш­канця міс­та Сла­ву­та у не­за­кон­но­му прид­банні, збе­рі­ган­ні та пе­ре­ве­зен­ні з ме­тою збу­ту особ­ли­во не­без­печно­го нар­ко­тич­но­го за­со­бу, вчи­не­не пов­торно (ч. 2 ст. 307 КК Ук­ра­їни).

Ви­рок су­ду не наб­рав за­кон­ної си­ли та мо­же бу­ти ос­карже­ний в апе­ля­цій­но­му по­ряд­ку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#кримінал #Хмельниччина
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...